ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0395.483.149

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY     LOADING…!!!     LOADING…!!!   
17/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0- Đuôi 2
16/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng đầu 4- Đuôi 8
15/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng đầu 8
14/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4- Đuôi 1
13/11/2018 ĐẦUĐUÔI 9 Trúng đầu 5- Đuôi 9
12/11/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
11/11/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 7- Đuôi 1
10/11/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 8
09/11/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
08/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đuôi 9
07/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đuôi 1
06/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng đầu 5
05/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2
04/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 Trúng đầu 4- Đuôi 4
03/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3- Đuôi 2
02/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng đầu 4- Đuôi 8
01/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8- Đuôi 9
31/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng đầu 3- Đuôi 5
30/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Trúng đầu 1- Đuôi 8
29/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Trúng đầu 7
28/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng đầu 8
27/10/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu 9- Đuôi 4
26/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng đầu 3- Đuôi 3
25/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
24/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 Trúng đầu 0
23/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
22/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 Trúng đầu 5- Đuôi 8
21/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3- Đuôi 2
20/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2- Đuôi 8
19/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng đầu 1- Đuôi 4
18/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng đầu 5
17/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng đầu 1- Đuôi 6
16/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Trúng đầu 2
15/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng đầu 1- Đuôi 9
14/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 Trúng đầu 2
13/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
12/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Trúng đầu 1- Đuôi 8
11/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng đầu 0- Đuôi 5
10/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4- Đuôi 3
09/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3
08/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3- Đuôi 2
07/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 Trúng đầu 3- Đuôi 9
06/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
05/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2
04/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3
03/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Trúng đầu 3- Đuôi 7
02/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 Trúng đầu 4- Đuôi 4
01/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6- Đuôi 5
30/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 Trúng đầu 5- Đuôi 5
29/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
28/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
27/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
26/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 Trúng đầu 2
25/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔ4 Trúng đầu 5- Đuôi 4
24/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔ9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
23/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔ2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
22/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔ8 Trúng Đuôi 8
21/09/2018 ĐẦUĐUÔI 4 Trúng đầu 2- Đuôi 1
20/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 9
19/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔ7 Trúng  Đuôi 7
18/09/2018 ĐẦU ĐUÔ0 Trúng đầu 2- Đuôi 0
17/09/2018 ĐẦU ĐUÔ3 Trúng đầu 4- Đuôi 3
16/09/2018 ĐẦU ĐUÔ3 Trúng đầu 6- Đuôi 3
15/09/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 7- Đuôi 7
14/09/2018 ĐẦU ĐUÔ8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
13/09/2018 ĐẦU ĐUÔ2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
12/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng Đầu 5
11/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 miss
10/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔ5 Trúng Đuôi 5
09/09/2018 ĐẦU ĐUÔ3 Trúng đầu 5- Đuôi 3
08/09/2018 ĐẦU ĐUÔ5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
07/09/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 9- Đuôi 7
06/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔ4 Trúng Đuôi 4
05/09/2018 ĐẦU ĐUÔ8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
04/09/2018 ĐẦU ĐUÔ8 Trúng đầu 0- Đuôi 8
03/09/2018 ĐẦU ĐUÔ9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
02/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 4
01/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 1
31/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 6- Đuôi 7
30/08/2018 ĐẦU ĐUÔ0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
29/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
28/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 2- Đuôi 7
27/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8
26/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 8
25/08/2018 ĐẦU ĐUÔ0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
24/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
23/08/2018 ĐẦU ĐUÔ5 Trúng đầu 3- Đuôi 5
22/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔ0 miss
21/08/2018 ĐẦU ĐUÔ6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
20/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 5
19/08/2018 ĐẦU ĐUÔ9 Trúng đầu 1- Đuôi 9
18/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 7- Đuôi 7
17/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 2
16/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
15/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
14/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8- Đuôi 6
13/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
12/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
11/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
10/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 8- Đuôi 1
09/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
08/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 2- Đuôi 9
07/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
06/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 miss
05/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
04/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 2- Đuôi 4
03/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8- Đuôi 6
02/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
01/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 2- Đuôi 8