ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY         
16/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng  Đuôi 1
15/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 4- Đuôi 0
14/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
13/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 0- Đuôi 1
12/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 6
11/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
10/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
09/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 4
08/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 miss
07/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 6
06/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 miss
05/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 miss
04/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
03/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
02/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
01/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
30/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 4- Đuôi 2
29/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
28/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 9- Đuôi 4
27/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 9- Đuôi 8
26/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 9- Đuôi 2
25/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
24/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
23/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 9- Đuôi 6
22/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
21/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 9- Đuôi 7
20/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
19/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 8- Đuôi 9
18/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 3- Đuôi 3
17/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 6- Đuôi 4
16/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
15/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 4- Đuôi 3
13/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 3- Đuôi 7
12/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 9- Đuôi 9
11/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 5
10/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 0- Đuôi 3
09/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 9- Đuôi 9
08/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
07/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 8- Đuôi 2
06/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 7- Đuôi 5
05/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 8- Đuôi 5
04/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
03/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
02/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 8- Đuôi 5
01/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7- Đuôi 2
31/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 5- Đuôi 4
30/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 6
29/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 miss
28/05/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
27/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 0
26/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
25/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 3- Đuôi 6
24/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 7- Đuôi 6
23/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 4- Đuôi 4
22/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
21/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 1- Đuôi 1
20/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
19/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 4
18/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 4
17/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 2
16/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 7
15/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng  Đuôi 6
14/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
13/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 3- Đuôi 6
12/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 8
11/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 0- Đuôi 4
10/05/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng đầu 1- Đuôi 0
09/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6
08/05/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
07/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6
06/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 miss
05/05/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu 8
04/05/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 miss
03/05/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0- Đuôi 2
02/05/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng đầu 7
01/05/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 miss
30/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 miss
29/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đầu 4- Đuôi 7
28/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8- Đuôi 6
27/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
26/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng Đầu 8
25/04/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 Trúng Đuôi 0
24/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
23/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
22/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6
21/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6
20/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6- Đuôi 1
19/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 Trúng đầu 8- Đuôi 0
18/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
17/04/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
16/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 4- Đuôi 6
15/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 5- Đuôi 3
14/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
13/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 0- Đuôi 1
12/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng đầu 1
11/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6- Đuôi 5
10/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
09/04/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
08/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6- Đuôi 3
07/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng đầu 9- Đuôi 8
06/04/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Trúng đầu 0- Đuôi 9
05/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 Trúng đầu 9
04/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8
03/04/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 miss
02/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1
01/04/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 miss