ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY     LOADING…!!!     LOADING…!!!   
22/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔ8 Trúng Đuôi 8
21/09/2018 ĐẦUĐUÔI 4 Trúng đầu 2- Đuôi 1
20/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 9
19/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔ7 Trúng  Đuôi 7
18/09/2018 ĐẦU ĐUÔ0 Trúng đầu 2- Đuôi 0
17/09/2018 ĐẦU ĐUÔ3 Trúng đầu 4- Đuôi 3
16/09/2018 ĐẦU ĐUÔ3 Trúng đầu 6- Đuôi 3
15/09/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 7- Đuôi 7
14/09/2018 ĐẦU ĐUÔ8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
13/09/2018 ĐẦU ĐUÔ2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
12/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng Đầu 5
11/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 miss
10/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔ5 Trúng Đuôi 5
09/09/2018 ĐẦU ĐUÔ3 Trúng đầu 5- Đuôi 3
08/09/2018 ĐẦU ĐUÔ5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
07/09/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 9- Đuôi 7
06/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔ4 Trúng Đuôi 4
05/09/2018 ĐẦU ĐUÔ8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
04/09/2018 ĐẦU ĐUÔ8 Trúng đầu 0- Đuôi 8
03/09/2018 ĐẦU ĐUÔ9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
02/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 4
01/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 1
31/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 6- Đuôi 7
30/08/2018 ĐẦU ĐUÔ0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
29/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
28/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 2- Đuôi 7
27/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8
26/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 8
25/08/2018 ĐẦU ĐUÔ0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
24/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
23/08/2018 ĐẦU ĐUÔ5 Trúng đầu 3- Đuôi 5
22/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔ0 miss
21/08/2018 ĐẦU ĐUÔ6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
20/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 5
19/08/2018 ĐẦU ĐUÔ9 Trúng đầu 1- Đuôi 9
18/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 7- Đuôi 7
17/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 2
16/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
15/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
14/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8- Đuôi 6
13/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
12/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
11/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
10/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 8- Đuôi 1
09/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
08/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 2- Đuôi 9
07/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
06/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 miss
05/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
04/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 2- Đuôi 4
03/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8- Đuôi 6
02/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
01/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 2- Đuôi 8
31/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 3
30/07/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 miss
29/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 9- Đuôi 2
28/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 3- Đuôi 3
27/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 3- Đuôi 1
26/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
25/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 4
24/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
23/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8- Đuôi 6
22/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 9- Đuôi 2
21/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 6- Đuôi 8
20/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 4
19/07/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
18/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
17/07/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
16/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng  Đuôi 1
15/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 4- Đuôi 0
14/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
13/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 0- Đuôi 1
12/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 6
11/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
10/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
09/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 4
08/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 miss
07/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 6
06/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 miss
05/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 miss
04/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
03/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
02/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
01/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
30/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 4- Đuôi 2
29/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
28/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 9- Đuôi 4
27/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 9- Đuôi 8
26/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 9- Đuôi 2
25/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
24/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
23/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 9- Đuôi 6
22/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
21/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 9- Đuôi 7
20/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
19/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 8- Đuôi 9
18/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 3- Đuôi 3
17/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 6- Đuôi 4
16/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
15/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 4- Đuôi 3
13/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 3- Đuôi 7
12/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 9- Đuôi 9
11/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 5
10/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 0- Đuôi 3
09/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 9- Đuôi 9
08/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
07/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 8- Đuôi 2
06/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 7- Đuôi 5
05/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 8- Đuôi 5
04/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
03/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
02/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 8- Đuôi 5
01/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7- Đuôi 2