ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0326.143.852

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY   LOADING…!!!    LOADING…!!!
21/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 Trúng đầu 0
20/04/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng đầu 9
19/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8 Đuôi 8
18/04/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Trúng đầu 9 Đuôi 9
17/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1
16/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Trúng đầu 2 Đuôi 2
15/04/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4 Đuôi 3
14/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6 Đuôi 7
13/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 miss
12/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng đầu 0 Đuôi 8
11/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Trúng đầu 3 Đuôi 6
10/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8 Đuôi 4
09/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6
08/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 Trúng đầu 1
07/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6
06/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8 Đuôi 8
05/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 Trúng đầu 5 Đuôi 8
04/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8
03/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3
02/04/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng đầu 9 Đuôi 3
01/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 Trúng đầu 2 Đuôi 0
31/03/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 miss
30/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6 Đuôi 1
29/03/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4 Đuôi 2
28/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng đầu 7
27/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5 Đuôi 9
26/03/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Trúng đầu 9 Đuôi 9
25/03/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng đầu 1 Đuôi 9
24/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7 Đuôi 2
23/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 Trúng đầu 0 
22/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7 Đuôi 7
21/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng đầu 8 Đuôi 5
20/03/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng đầu 2 Đuôi 4
19/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng đầu 7
18/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
17/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 Trúng đầu 5 Đuôi 1
16/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng đầu 8 Đuôi 2
15/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng đầu 7 Đuôi 1
14/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng đầu 0
13/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6
12/03/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Trúng đầu 9 Đuôi 9
11/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng Đuôi 1
10/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5 Đuôi 9
09/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 Trúng đầu 0 Đuôi 0
08/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
07/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7 Đuôi 2
06/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 0 Đuôi 7
05/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 8
04/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 5 Đuôi 5
03/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 1 Đuôi 0
02/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 0 Đuôi 5
01/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 1