ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0326.143.852

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY
24/06/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8 Đuôi 4
23/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 Trúng đầu 9 Đuôi 5
22/06/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
21/06/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 miss
20/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3 Đuôi 2
19/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 miss
18/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng đầu 9 Đuôi 8
17/06/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
16/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 miss
15/06/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 Trúng đầu 0
14/06/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0
13/06/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5 Đuôi 9
12/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng đầu 9 Đuôi 8
11/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
10/06/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
09/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3 Đuôi 8
08/06/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 Trúng đầu 7 Đuôi 5
07/06/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Trúng đầu 7 Đuôi 3
06/06/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 Trúng đầu 4 Đuôi 0
05/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 miss
04/06/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng đầu 8
03/06/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 miss
02/06/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
01/06/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng Đuôi 1
31/05/2019 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 0 Đuôi 5
30/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng  Đuôi 5
29/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4
28/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 Trúng đầu 5 Đuôi 8
27/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đầu 4 Đuôi 7
26/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
25/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng đầu 3 Đuôi 3
24/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6 Đuôi 3
23/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu 8 Đuôi 3
22/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng đầu 3 Đuôi 5
21/05/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
20/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6 Đuôi 4
19/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 Trúng đầu 1 Đuôi 2
18/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4 Đuôi 9
17/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3
16/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Trúng đầu 3 Đuôi 6
15/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng đầu 1 Đuôi 9
14/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8
13/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6
12/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8 Đuôi 6
11/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 Trúng đầu 0 Đuôi 0
10/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng đầu 3 Đuôi 5
09/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 Trúng đầu 5
08/05/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng đầu 2
07/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3 Đuôi 0
06/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4 Đuôi 2
05/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 Trúng đầu 0 Đuôi 0
04/05/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
03/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 Trúng đầu 5
02/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6 Đuôi 1
01/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4 Đuôi 1