ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0326.143.852

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 8 Trúng đầu 5 Đuôi 8
10/12/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 8 miss
09/12/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 3 Trúng đầu 7
08/12/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 0 Trúng đầu 4 Đuôi 0
07/12/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 8 Trúng đầu 3 Đuôi 8
06/12/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 0 Trúng đầu 3 Đuôi 0
05/12/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 7 Trúng đầu 6 Đuôi 7
04/12/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 4 Trúng đầu 1
03/12/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 5 miss
02/12/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 7 Trúng đầu 9 Đuôi 7
01/12/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 7 Trúng đầu 8 Đuôi 7
30/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 6 Trúng đầu 9 Đuôi 6
29/11/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 3 Trúng đầu 0 Đuôi 3
28/11/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 2 Trúng đầu 3 Đuôi 2
27/11/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 5 miss
26/11/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 1 Trúng đầu 3 Đuôi 1
25/11/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 Trúng đầu 6 Đuôi 8
24/11/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 2 Trúng đầu 4 Đuôi 2
23/11/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 2 Trúng đầu 3
22/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 2 miss
21/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 5 Trúng đầu 1 Đuôi 5
20/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 1 Trúng đầu 5 Đuôi 1
19/11/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 2 Trúng đầu 4 Đuôi 2
18/11/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 4 Trúng đầu 8 Đuôi 4
17/11/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 5 miss
16/11/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 2 Trúng đầu 8 Đuôi 2
15/11/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 8 Trúng đầu 0 Đuôi 8
14/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 8 Trúng đầu 5 Đuôi 8
13/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 2 Trúng đầu 1
12/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 7 miss
11/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 9 miss
10/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 7 Trúng đầu 1
09/11/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 1 Trúng đầu 0
08/11/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 5 miss
07/11/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 4 Trúng đầu 2 Đuôi 4
06/11/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 1 Trúng đầu 8 Đuôi 1
05/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 0 Trúng đầu 9 Đuôi 0
04/11/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 3 Trúng đầu 4 Đuôi 3
03/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 1 Trúng đầu 1 Đuôi 1
02/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 1 Trúng đầu 9
01/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 0 miss