ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0326.143.852

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY   LOADING…!!!    LOADING…!!!
23/02/2019 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 1 Đuôi 1
22/02/2019 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 6 Đuôi 3
21/02/2019 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 6 Đuôi 8
20/02/2019 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 1 Đuôi 6
19/02/2019 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 0
18/02/2019 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 9 Đuôi 7
17/02/2019 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8 Đuôi 6
16/02/2019 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 8 Đuôi 0
15/02/2019 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 3 Đuôi 2
14/02/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 Trúng đầu 2 Đuôi 9
13/02/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng đầu 9 Đuôi 1
12/02/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3
11/02/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu Đuôi 9
10/02/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng đầu 0 Đuôi 8
09/02/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Trúng đầu 2 Đuôi 6
08/02/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Trúng đầu 9 Đuôi 9
04/02 —> 07/02/2019 CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN KỶ HỢI
03/02/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 Trúng đầu 9 Đuôi 0
02/02/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4 Đuôi 3
01/02/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8 Đuôi 8
31/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Trúng đầu 2 Đuôi 2
30/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4
29/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng đầu 7 Đuôi 9
28/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8 Đuôi 9
27/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4 Đuôi 9
26/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 Trúng đầu 7
25/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6 Đuôi 5
24/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Trúng đầu 3 Đuôi 6
23/01/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng đầu 1 Đuôi 0
22/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2
21/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6 Đuôi 2
20/01/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng đầu 0 Đuôi 8
19/01/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng đầu 9 Đuôi 2
18/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 Trúng đầu 8
17/01/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng đầu 1 Đuôi 6
16/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8
15/01/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6 Đuôi 5
14/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4 Đuôi 5
13/01/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3 Đuôi 1
12/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2
11/01/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4 Đuôi 1
10/01/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5 Đuôi 9
09/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 9 Trúng đầu 7 Đuôi 9
08/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu 8
07/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8
06/01/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng đầu 9 Đuôi 1
05/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Trúng đầu 2 Đuôi 2
04/01/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Trúng đầu 7
03/01/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng đầu 2 Đuôi 4
02/01/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng đầu 0 Đuôi 8
01/01/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8 Đuôi 9