ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY         
16/07/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 Trúng  Đuôi 1
15/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 4- Đuôi 0
14/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
13/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 0- Đuôi 1
12/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 6
11/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
10/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
09/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 4
08/07/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 miss
07/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 6
06/07/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 0 miss
05/07/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 miss
04/07/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 miss
03/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
02/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
01/07/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
30/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 4- Đuôi 2
29/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
28/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 9- Đuôi 4
27/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 9- Đuôi 8
26/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 9- Đuôi 2
25/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
24/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
23/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 9- Đuôi 6
22/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
21/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 9- Đuôi 7
20/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
19/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 8- Đuôi 9
18/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 3- Đuôi 3
17/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 6- Đuôi 4
16/06/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 miss
15/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
14/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 4- Đuôi 3
13/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 3- Đuôi 7
12/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 9- Đuôi 9
11/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 5
10/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 0- Đuôi 3
09/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 9- Đuôi 9
08/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
07/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 8- Đuôi 2
06/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 7- Đuôi 5
05/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 8- Đuôi 5
04/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 8- Đuôi 3
03/06/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
02/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 8- Đuôi 5
01/06/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7- Đuôi 2
31/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 5- Đuôi 4
30/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 6
29/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 miss
28/05/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
27/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 0
26/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
25/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 3- Đuôi 6
24/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 7- Đuôi 6
23/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 4- Đuôi 4
22/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
21/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 1- Đuôi 1
20/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
19/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 4
18/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 4
17/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 2
16/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 7
15/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng  Đuôi 6
14/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
13/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 3- Đuôi 6
12/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 8
11/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 0- Đuôi 4
10/05/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng đầu 1- Đuôi 0
09/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6
08/05/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
07/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6
06/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 miss
05/05/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu 8
04/05/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 miss
03/05/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0- Đuôi 2
02/05/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng đầu 7
01/05/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 miss
30/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 miss
29/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đầu 4- Đuôi 7
28/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8- Đuôi 6
27/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
26/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng Đầu 8
25/04/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 Trúng Đuôi 0
24/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
23/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
22/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6
21/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6
20/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6- Đuôi 1
19/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 Trúng đầu 8- Đuôi 0
18/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
17/04/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
16/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 4- Đuôi 6
15/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 5- Đuôi 3
14/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
13/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 0- Đuôi 1
12/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng đầu 1
11/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6- Đuôi 5
10/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
09/04/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
08/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6- Đuôi 3
07/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng đầu 9- Đuôi 8
06/04/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Trúng đầu 0- Đuôi 9
05/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 Trúng đầu 9
04/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8
03/04/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 miss
02/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1
01/04/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 miss

DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN

DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

 Cầu Giàn ĐB 6 Số VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Dàn đề 6 số Chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY GIÀN ĐB 6 SỐ VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
16/07/2018 90-09-54-45-36-63 miss
15/07/2018 46-64-48-84-41-14 miss
14/07/2018 25-52-23-32-21-12 win 23
13/07/2018 16-01-02-12-23-20 win 01
12/07/2018 13-31-21-20-02-22 miss
11/07/2018 02-20-09-54-22-40 win 54
10/07/2018 29-92-27-57-23-21 win 57
09/07/2018 54-45-46-64-47-74 win 45
08/07/2018 54-45-46-64-56-65 miss
07/07/2018 55-50-66-88-52-67 win 67
06/07/2018 04-40-14-41-24-42 win 14
05/07/2018 36-63-18-82-74-94 miss
04/07/2018 20-40-25-52-95-55 win 95
03/07/2018 03-04-05-40-06-07 miss
02/07/2018 78-87-57-75-58-85 win 87
01/07/2018 07-70-17-71-27-72 win 17
30/06/2018 04-02-05-42-50-40 win 42
29/06/2018 84-48-40-04-08-80 miss
28/06/2018 56-65-67-76-49-94 win 94
27/06/2018 67-76-89-98-12-21 win 98
26/06/2018 91-19-16-61-89-98 miss
25/06/2018 18-81-38-83-15-51 win 83
24/06/2018 94-49-59-95-69-96 win 49
23/06/2018 20-02-10-01-96-69 win 96
22/06/2018 04-40-47-74-24-42 miss
21/06/2018 39-93-59-95-79-97 win 97
20/06/2018 67-76-01-51-15-64 win 15
19/06/2018 79-97-89-98-09-90 win 89
18/06/2018 30-38-33-83-32-35 win 33
17/06/2018 36-63-46-64-68-86 win 64
16/06/2018 32-36-37-31-73-48 win 48
15/06/2018 64-46-56-65-16-61 miss
14/06/2018 67-47-43-29-92-76 win 43
13/06/2018 37-17-43-48-09-13 win 37
12/06/2018 79-99-47-74-29-92 win 99
11/06/2018 76-67-27-72-37-73 miss
10/06/2018 16-61-03-65-06-60 win 03
09/06/2018 06-60-56-65-99-63 win 99
08/06/2018 49-94-46-64-60-38 win 38
07/06/2018 23-32-39-93-37-73 miss
06/06/2018 47-74-79-97-78-75 win 75
05/06/2018 56-65-15-51-85-75 win 85
04/06/2018 56-65-15-51-49-94 miss
03/06/2018 12-21-24-42-25-52 miss
02/06/2018 15-51-16-61-17-71 miss
01/06/2018 06-60-08-80-68-86 miss
31/05/2018 35-53-45-54-38-83 miss
30/05/2018 48-84-12-21-02-20 miss
29/05/2018 46-64-04-40-14-42 miss
28/05/2018 12-21-13-31-14-41 miss
27/05/2018 56-58-65-85-59-95 miss
26/05/2018 37-73-47-74-57-75 win 73
25/05/2018 28-82-36-63-78-87 win 36
24/05/2018 67-76-68-86-69-96 win 76
23/05/2018 56-44-58-85-28-82 win 44
22/05/2018 16-61-03-30-07-09 win 30
21/05/2018 35-53-39-13-33-23 miss
20/05/2018 73-37-34-70-13-31 win 70
19/05/2018

67-76-26-62-36-63

miss
18/05/2018 39-93-49-94-48-84 miss
17/05/2018 18-81-93-53-87-82 miss
16/05/2018 12-21-45-70-79-95 win 70
15/05/2018 12-21-45-67-79-16 win 16
14/05/2018 23-78-45-72-73-74 win 45
13/05/2018 96-69-67-76-36-63 win 36
12/05/2018 87-78-86-68-28-82 miss
11/05/2018  92-98-49-94-04-40 win 04
10/05/2018 29-92-49-94-12-10 win 10
09/05/2018 60-06-62-26-93-39 win 60
08/05/2018 76-75-74-73-72-71 win 76
07/05/2018 46-64-56-65-67-76 win 64
06/05/2018 90-09-36-63-08-80 miss
05/05/2018 38-31-13-82-83-34 win 82
04/05/2018 00-01-02-03-04-05 win 01
03/05/2018 01-10-02-20-03-30 win 02
02/05/2018 68-86-28-82-69-96 miss
01/05/2018 39-60-46-23-56-21 win 56
30/04/2018 13-31-14-41-12-21 win 14
29/04/2018 47-74-57-75-67-76 win 47
28/04/2018 19-91-16-61-17-71 miss
27/04/2018 16-61-17-71-19-91 miss
26/04/2018 28-82-68-86-78-87 win 86
25/04/2018 02-07-03-70-75-09 miss
24/04/2018 70-07-08-80-71-72 miss
23/04/2018 49-94-69-96-79-97 win 69
22/04/2018 69-96-86-68-03-30 win 68
21/04/2018 97-79-66-91-92-93 win 66
20/04/2018 82-89-81-98-18-28 miss
19/04/2018 36-63-91-93-08-80 win 80
18/04/2018 32-38-13-31-22-83 win 22
17/04/2018 87-66-64-76-57-75 win 64
16/04/2018 45-54-46-64-47-74 win 46
15/04/2018 28-52-48-84-68-86 win 52
14/04/2018 84-48-59-95-45-54 miss
13/04/2018  37-73-57-75-01-71 win 01
12/04/2018 76-78-79-18-14-13 win 18
11/04/2018 35-53-58-85-65-56 win 65
10/04/2018 77-88-44-41-16-61 win 88
09/04/2018 58-85-23-32-27-72 win 23
08/04/2018 34-43-47-74-38-83 miss
07/04/2018 49-94-39-93-98-65 win 98
06/04/2018 04-09-39-59-54-34 win 09
05/04/2018 30-97-79-94-92-16 win 94
04/04/2018 28-82-48-84-68-86 win 82
03/04/2018 20-02-05-50-24-42 miss
02/04/2018 14-41-15-51-12-10 win 12
01/04/2018 66-50-54-16-51-71 win 71

BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ: 1.000.000VNĐ

Siêu Chuẩn , Chính Xác 99,99%  Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99,99 ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 3/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852


 BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY          
16/07/2018 71 win
15/07/2018 46 miss
14/07/2018 23 win
13/07/2018 01 win
12/07/2018 31 miss
11/07/2018 54 win
10/07/2018 57 win
09/07/2018 45 win
08/07/2018 55 miss
07/07/2018 67 win
06/07/2018 14 win
05/07/2018 36 miss
04/07/2018 95 win
03/07/2018 03 miss
02/07/2018 87 win
01/07/2018 17 win
30/06/2018 04 miss
29/06/2018 83 win
28/06/2018 94 win
27/06/2018 98 win
26/06/2018 91 miss
25/06/2018 83 win
24/06/2018 49 win
23/06/2018 96 win
22/06/2018 04 miss
21/06/2018 97 win
20/06/2018 15 win
19/06/2018 89 win
18/06/2018 33 win
17/06/2018 64 win
16/06/2018 48 win
15/06/2018 46 miss
14/06/2018 43 win
13/06/2018 37 win
12/06/2018 99 win
11/06/2018 76 miss
10/06/2018 03 win
09/06/2018 06 miss
08/06/2018 49 miss
07/06/2018 32 miss
06/06/2018 74 miss
05/06/2018 85 win
04/06/2018 83 win
03/06/2018 12 miss
02/06/2018 85 win
01/06/2018 72 win
31/05/2018 54 win
30/05/2018 48 miss
29/05/2018 97 win
28/05/2018 12 miss
27/05/2018 58 miss
26/05/2018 73 win
25/05/2018 36 win
24/05/2018 76 win
23/05/2018 44 win
22/05/2018 26 miss
21/05/2018 11 win
20/05/2018 73 miss
19/05/2018 45 win
18/05/2018 39 miss
17/05/2018 23 win
16/05/2018 78 miss
15/05/2018 16 win
14/05/2018 45 win
13/05/2018 96 miss
12/05/2018 87 miss
11/05/2018 04 win
10/05/2018 10 win
09/05/2018 60 win
08/05/2018 76 win
07/05/2018 64 win
06/05/2018 90 miss
05/05/2018 82 win
04/05/2018 01 win
03/05/2018 25 miss
02/05/2018 79 win
01/05/2018 56 win
30/04/2018 14 win
29/04/2018 47 win
28/04/2018 19 miss
27/04/2018 16 miss
26/04/2018 86 win
25/04/2018 03 miss
24/04/2018 70 miss
23/04/2018 69 win
22/04/2018 68 win
21/04/2018 66 win
20/04/2018 82 miss
19/04/2018 80 win
18/04/2018 22 win
17/04/2018 79 miss
16/04/2018 46 win
15/04/2018 52 win
14/04/2018 84 miss
13/04/2018 01 win
12/04/2018 17 miss
11/04/2018 65 win
10/04/2018 88 win
09/04/2018 23 win
08/04/2018 43 miss
07/04/2018 98 win
06/04/2018 09 win
05/04/2018 94 win
04/04/2018 82 win
03/04/2018 50 miss
02/04/2018 12 win
01/04/2018 71 win