ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0395.483.149

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY     LOADING…!!!     LOADING…!!!   
17/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0- Đuôi 2
16/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng đầu 4- Đuôi 8
15/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng đầu 8
14/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4- Đuôi 1
13/11/2018 ĐẦUĐUÔI 9 Trúng đầu 5- Đuôi 9
12/11/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
11/11/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 7- Đuôi 1
10/11/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 8
09/11/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
08/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đuôi 9
07/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đuôi 1
06/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng đầu 5
05/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2
04/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 Trúng đầu 4- Đuôi 4
03/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3- Đuôi 2
02/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 Trúng đầu 4- Đuôi 8
01/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8- Đuôi 9
31/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng đầu 3- Đuôi 5
30/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Trúng đầu 1- Đuôi 8
29/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Trúng đầu 7
28/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng đầu 8
27/10/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 4 Trúng đầu 9- Đuôi 4
26/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng đầu 3- Đuôi 3
25/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
24/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 Trúng đầu 0
23/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
22/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 Trúng đầu 5- Đuôi 8
21/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3- Đuôi 2
20/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 Trúng đầu 2- Đuôi 8
19/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng đầu 1- Đuôi 4
18/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 7 Trúng đầu 5
17/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 6 Trúng đầu 1- Đuôi 6
16/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 6 Trúng đầu 2
15/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng đầu 1- Đuôi 9
14/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 Trúng đầu 2
13/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
12/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 Trúng đầu 1- Đuôi 8
11/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 5 Trúng đầu 0- Đuôi 5
10/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4- Đuôi 3
09/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3
08/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3- Đuôi 2
07/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 9 Trúng đầu 3- Đuôi 9
06/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
05/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2
04/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3
03/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 Trúng đầu 3- Đuôi 7
02/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 4 Trúng đầu 4- Đuôi 4
01/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6- Đuôi 5
30/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 Trúng đầu 5- Đuôi 5
29/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
28/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
27/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
26/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 Trúng đầu 2
25/09/2018 ĐẦU 5 ĐUÔ4 Trúng đầu 5- Đuôi 4
24/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔ9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
23/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔ2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
22/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔ8 Trúng Đuôi 8
21/09/2018 ĐẦUĐUÔI 4 Trúng đầu 2- Đuôi 1
20/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 9
19/09/2018 ĐẦU 6 ĐUÔ7 Trúng  Đuôi 7
18/09/2018 ĐẦU ĐUÔ0 Trúng đầu 2- Đuôi 0
17/09/2018 ĐẦU ĐUÔ3 Trúng đầu 4- Đuôi 3
16/09/2018 ĐẦU ĐUÔ3 Trúng đầu 6- Đuôi 3
15/09/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 7- Đuôi 7
14/09/2018 ĐẦU ĐUÔ8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
13/09/2018 ĐẦU ĐUÔ2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
12/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng Đầu 5
11/09/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 miss
10/09/2018 ĐẦU 2 ĐUÔ5 Trúng Đuôi 5
09/09/2018 ĐẦU ĐUÔ3 Trúng đầu 5- Đuôi 3
08/09/2018 ĐẦU ĐUÔ5 Trúng đầu 1- Đuôi 5
07/09/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 9- Đuôi 7
06/09/2018 ĐẦU 3 ĐUÔ4 Trúng Đuôi 4
05/09/2018 ĐẦU ĐUÔ8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
04/09/2018 ĐẦU ĐUÔ8 Trúng đầu 0- Đuôi 8
03/09/2018 ĐẦU ĐUÔ9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
02/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 4
01/09/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 1
31/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 6- Đuôi 7
30/08/2018 ĐẦU ĐUÔ0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
29/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
28/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 2- Đuôi 7
27/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8
26/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 8
25/08/2018 ĐẦU ĐUÔ0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
24/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
23/08/2018 ĐẦU ĐUÔ5 Trúng đầu 3- Đuôi 5
22/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔ0 miss
21/08/2018 ĐẦU ĐUÔ6 Trúng đầu 5- Đuôi 6
20/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 5
19/08/2018 ĐẦU ĐUÔ9 Trúng đầu 1- Đuôi 9
18/08/2018 ĐẦU ĐUÔ7 Trúng đầu 7- Đuôi 7
17/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 2
16/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 8- Đuôi 7
15/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 6- Đuôi 2
14/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8- Đuôi 6
13/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 4- Đuôi 9
12/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
11/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 6- Đuôi 0
10/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 8- Đuôi 1
09/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 1- Đuôi 7
08/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 2- Đuôi 9
07/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
06/08/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 miss
05/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
04/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 2- Đuôi 4
03/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 8- Đuôi 6
02/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 3- Đuôi 8
01/08/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 2- Đuôi 8

DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN

DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

Cầu Giàn ĐB 6 Số VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Dàn đề 6 số Chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0395.483.149

NGÀY GIÀN ĐB 6 SỐ VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY       LOADING…!!!       LOADING…!!!
17/11/2018 35-53-23-32-03-30 miss
16/11/2018 68-86-48-84-67-76 win 48
15/11/2018 77-22-00-99-57-75 miss
14/11/2018 44-99-49-94-45-54 miss
13/11/2018 54-45-44-14-41-46 miss
12/11/2018 04-40-02-20-00-06 miss
11/11/2018  09-90-08-80-07-70 miss
10/11/2018 06-60-26-62-70-74 miss
09/11/2018 68-86-46-64-06-60 miss
08/11/2018 19-91-28-82-38-83 miss
07/11/2018 39-93-52-57-37-47 miss
06/11/2018 57-75-67-76-07-70 miss
05/11/2018 98-03-30-86-08-80 miss
04/11/2018 33-88-38-83-08-80 miss
03/11/2018 06-60-42-32-92-95 win 32
02/11/2018 05-50-27-72-48-84 win 48
01/11/2018 23-32-28-82-37-73 miss
31/10/2018 06-60-03-30-46-64 miss
30/10/2018 46-64-48-84-45-54 miss
29/10/2018 45-54-46-64-47-74 win 74
28/10/2018 17-71-27-72-37-73 miss
27/10/2018 74-47-37-73-27-72 miss
26/10/2018 27-72-12-21-71-17 miss
25/10/2018 16-61-11-66-68-86 miss
24/10/2018 47-74-14-41-91-19 miss
23/10/2018 67-76-26-62-12-21 win 62
22/10/2018 66-88-68-86-77-44 miss
21/10/2018 39-93-23-32-79-97 win 32
20/10/2018 79-97-67-76-39-93 miss
19/10/2018 04-40-14-41-24-42 win 14
18/10/2018 75-57-70-07-05-50 win 50
17/10/2018 70-07-79-97-57-75 miss
16/10/2018 26-62-24-42-25-52 win 24
15/10/2018 39-93-19-91-79-97 win 19
14/10/2018 82-28-39-93-49-94 win 28
13/10/2018 27-72-07-70-77-02 miss
12/10/2018 16-61-70-07-18-81 win 18
11/10/2018 24-42-89-98-05-50 win 05
10/10/2018 24-42-34-43-45-54 win 43
09/10/2018 34-35-74-79-06-71 win 35
08/10/2018 99-88-98-89-29-92 miss
07/10/2018 29-92-39-93-49-94 win 39
06/10/2018 05-50-51-15-52-25 win 15
05/10/2018 03-30-07-70-26-62 win 26
04/10/2018 89-98-09-90-59-95 miss
03/10/2018 37-73-27-72-17-71 win 37
02/10/2018 27-72-29-92-17-71 miss
01/10/2018 01-10-56-65-45-54 win 65
30/09/2018 69-96-66-46-64-11 miss
29/09/2018 98-18-68-30-89-81 win 30
28/09/2018 78-87-56-65-93-73 win 56
27/09/2018 13-31-14-41-15-51 win 15
26/09/2018 01-03-11-13-91-31 miss
25/09/2018 19-91-15-51-12-21 miss
24/09/2018 83-38-69-96-79-97 win 69
23/09/2018 55-54-36-63-26-62 win 62
22/09/2018 59-95-29-92-79-97 miss
21/09/2018 01-10-13-31-15-51 miss
20/09/2018 49-94-12-21-58-85 miss
19/09/2018 76-67-77-97-06-60 win 77
18/09/2018 25-52-08-80-02-20 win 20
17/09/2018 43-46-90-19-89-51 win 43
16/09/2018 18-63-76-24-01-10 win 63
15/09/2018 49-94-19-91-39-93 miss
14/09/2018 68-86-38-83-88-99 win 88
13/09/2018 26-62-39-93-29-92 win 62
12/09/2018 25-52-56-65-18-81 win 56
11/09/2018 18-81-89-98-88-99 miss
10/09/2018 04-43-45-75-67-85 win 45
09/09/2018 23-33-43-53-65-73 win 53
08/09/2018 58-85-16-61-89-98 miss
07/09/2018 15-51-79-97-18-81 win 97
06/09/2018 07-70-57-75-79-97 miss
05/09/2018 58-68-78-88-98-89 win 88
04/09/2018 07-70-08-80-09-90 win 08
03/09/2018 27-72-17-71-16-61 miss
02/09/2018 22-33-44-55-40-83 win 40
01/09/2018 17-19-91-43-34-24 win 19
31/08/2018 14-41-67-76-68-86 win 67
30/08/2018 20-30-40-50-60-70 win 60
29/08/2018 43-34-40-87-52-42 win 87
28/08/2018 05-50-56-65-57-75 miss
27/08/2018 86-68-87-78-89-98 win 87
26/08/2018 24-42-29-92-18-81 win 81
25/08/2018 06-60-48-84-94-47 win 60
24/08/2018 12-21-17-71-18-81 win 17
23/08/2018 32-38-35-45-48-54 win 35
22/08/2018 71-17-72-27-45-54 miss
21/08/2018 23-32-56-65-82-37 win 56
20/08/2018 76-67-75-57-78-87 win 57
19/08/2018 19-91-29-92-39-93 win 19
18/08/2018 76-77-78-79-09-07 win 77
17/08/2018 04-40-01-10-07-70 miss
16/08/2018 47-74-78-87-59-95 win 87
15/08/2018 06-60-16-61-26-62 win 62
14/08/2018 58-85-68-86-78-87 win 86
13/08/2018 49-94-79-97-46-64 win 49
12/08/2018 27-72-23-32-24-42 miss
11/08/2018 44-55-46-64-45-54 miss
10/08/2018 80-08-18-81-28-82 win 81
09/08/2018 67-76-71-17-57-75 win 17
08/08/2018 57-75-29-92-55-59 win 29
07/08/2018 13-31-23-32-34-43 win 23
06/08/2018 06-60-56-65-14-41 win 14
05/08/2018 56-65-38-83-28-82 win 38
04/08/2018 46-64-45-54-49-94 miss
03/08/2018 67-76-68-86-69-96 win 86
02/08/2018 49-94-68-86-38-83 win 38
01/08/2018 18-81-2882-38-83 win 28

BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ: 1.000.000VNĐ

Siêu Chuẩn , Chính Xác 99,99%  Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99,99 ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 3/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0395.483.149


 BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY       LOADING…!!!   LOADING…!!!    
17/11/2018 35 miss
16/11/2018 48 win
15/11/2018 88 win
14/11/2018 44 miss
13/11/2018 54 miss
12/11/2018 06 miss
11/11/2018 90 miss
10/11/2018 84 win
09/11/2018 68 miss
08/11/2018 19 win
07/11/2018 11 win
06/11/2018 57 miss
05/11/2018 28 miss
04/11/2018 33 miss
03/11/2018 32 win
02/11/2018 48 win
01/11/2018 32 miss
31/10/2018 06 miss
30/10/2018 18 win
29/10/2018 74 win
28/10/2018 71 miss
27/10/2018 74 miss
26/10/2018 27 miss
25/10/2018 16 miss
24/10/2018 47 miss
23/10/2018 61 miss
22/10/2018 68 miss
21/10/2018 32 win
20/10/2018 28 win
19/10/2018 68 miss
18/10/2018 50 win
17/10/2018 26 miss
16/10/2018 24 win
15/10/2018 19 win
14/10/2018 28 win
13/10/2018 27 miss
12/10/2018 18 win
11/10/2018 05 win
10/10/2018 43 win
09/10/2018 35 win
08/10/2018 98 miss
07/10/2018 39 win
06/10/2018 15 win
05/10/2018 26 win
04/10/2018 89 miss
03/10/2018 37 win
02/10/2018 27 miss
01/10/2018 19 miss
30/09/2018 66 miss
29/09/2018 30 win
28/09/2018 56 win
27/09/2018 15 win
26/09/2018 01 miss
25/09/2018 19 miss
24/09/2018 69 win
23/09/2018 62 win
22/09/2018 78 win
21/09/2018 10 miss
20/09/2018 96 win
19/09/2018 77 win
18/09/2018 20 win
17/09/2018 43 win
16/09/2018 63 win
15/09/2018 49 miss
14/09/2018 88 win
13/09/2018 62 win
12/09/2018 56 win
11/09/2018 18 miss
10/09/2018 45 win
09/09/2018 53 win
08/09/2018 15 win
07/09/2018 97 win
06/09/2018 07 miss
05/09/2018 88 win
04/09/2018 08 win
03/09/2018 47 miss
02/09/2018 40 win
01/09/2018 19 win
31/08/2018 45 miss
30/08/2018 60 win
29/08/2018 87 win
28/08/2018 72 miss
27/08/2018 87 win
26/08/2018 81 win
25/08/2018 45 miss
24/08/2018 17 win
23/08/2018 35 win
22/08/2018 73 win
21/08/2018 56 win
20/08/2018 47 miss
19/08/2018 19 win
18/08/2018 77 win
17/08/2018 27 win
16/08/2018 87 win
15/08/2018 40 miss
14/08/2018 86 win
13/08/2018 49 win
12/08/2018 72 miss
11/08/2018 46 miss
10/08/2018 81 win
09/08/2018 17 win
08/08/2018 29 win
07/08/2018 23 win
06/08/2018 14 win
05/08/2018 38 win
04/08/2018 45 miss
03/08/2018 86 win
02/08/2018 38 win
01/08/2018 28 win