SONG THỦ LÔ

 SONG THỦ LÔ

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận dc 1 Song thủ lô C.xac Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
 HÔM NAY          
26/05/2018 46-64 win
25/05/2018 59-95 win
24/05/2018 42-49 win
23/05/2018 49-94 win
22/05/2018 16-34 win
21/05/2018 17-95 win
20/05/2018 67-76 miss
19/05/2018 78-87 win
18/05/2018 34-43 win
17/05/2018 48-83 win
16/05/2018 27-57 win
15/05/2018 95-60 win
14/05/2018 05-50 miss
13/05/2018 14-41 win 14
12/05/2018 09-90 miss
11/05/2018 76-63 miss
10/05/2018 71-28 win 28
09/05/2018 11-87 win
08/05/2018 32-27 win 32
07/05/2018 93-98 miss
06/05/2018 12-99 win 12
05/05/2018 76-85 miss
04/05/2018 57-75 miss
03/05/2018 42-48 win
02/05/2018 23-38 win
01/05/2018 39(x3)-93 win
30/04/2018 76-67 win
29/04/2018 49-94 win
28/04/2018 13-31 win
27/04/2018 98(x2)-89 win
26/04/2018 76-13 win
25/04/2018 19-91 win
24/04/2018 79-97 win
23/04/2018 18-20 win
22/04/2018 11-81 win
21/04/2018 34-43 win
20/04/2018 10(x2)-21 win
19/04/2018 54-45 win
18/04/2018 96-32 win
17/04/2018 62-67 win
16/04/2018 76-38 win
15/04/2018 81-31 win 31
14/04/2018 54-45 miss
13/04/2018 02-20 miss
12/04/2018 47-74 miss
11/04/2018 16-25 win
10/04/2018 72-82 win
09/04/2018 01-10 win
08/04/2018 43-90 win
07/04/2018 23-63 win
06/04/2018 15-68 win
05/04/2018 28-82(x2) win
04/04/2018 87-96 win
03/04/2018 34-43 miss
02/04/2018 04-40 win
01/04/2018 22-15 win

XIÊN 3

XIÊN 3 VÍP MIỀN MẮC: 1.000.000VNĐ

 Bạch Thủ XIÊN 3 Siêu Chuẩn , Chính Xác 99.99% Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Xiên 3 chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

NGÀY XIÊN 3 VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
26/05/2018 14-62-26 win 1/3
25/05/2018 81-38-02 miss
24/05/2018 42-49-24 win 2/3
23/05/2018 42-49-27 win 2/3
22/05/2018 16-79-97 win 2/3
21/05/2018 01-10-47 win 3/3
20/05/2018 26-62-70 win 3/3
19/05/2018 19-52-44 win 1/3
18/05/2018 34-43-50 win 3/3
17/05/2018 52-63-80 win 3/3
16/05/2018 75-67-27 win 2/3
15/05/2018 67(x2)-76-95 win 3/3
14/05/2018 01-16-61 win 3/3
13/05/2018 09-14-49 win 3/3
12/05/2018 46-40-29 win 3/3
11/05/2018 04-52-62 win 3/3
10/05/2018 21-28-66 win 3/3
09/05/2018 89-98-11 win 3/3
08/05/2018 24-42-90 win 3/3
07/05/2018 06-60-91 win 3/3
06/05/2018 12-99-44 win 1/3
05/05/2018 49-94-32 win 3/3
04/05/2018 57-75-86 miss
03/05/2018 18-37-30 win 3/3
02/05/2018 69-97-88 win 3/3
01/05/2018 16-21-86 miss
30/04/2018 76-67-32 win 2/3
29/04/2018 47-54-66 win 3/3
28/04/2018 10-60-87 win 3/3
27/04/2018 06-68-99 win 1/3
26/04/2018 76-13-55 win 3/3
25/04/2018 19-91-08 win 3/3
24/04/2018 24(x2)-14-41 win 2/3
23/04/2018 24-42-07 miss
22/04/2018 39-11-83 win 1/3
21/04/2018 76-29-84 win 1/3
20/04/2018 10(x2)-01-46 win 2/3
19/04/2018 58-85-76 win 3/3
18/04/2018 69-96-00 win 1/3
17/04/2018 76-67-08 win 2/3
16/04/2018 76-38-55 win 3/3
15/04/2018 97-31-81 win 2/3
14/04/2018 98-89-27 win 3/3
13/04/2018 78-87-09 win 2/3
12/04/2018 16-61-44 win 3/3
11/04/2018 63-11-90 win 3/3
10/04/2018 62-82-72 win 3/3
09/04/2018 01-10-87 win 3/3
08/04/2018 43-90-15 win 3/3
07/04/2018 23-33-63 win 3/3
06/04/2018 15-68-44 win 3/3
05/04/2018 28-82(x2)-33 win 4/3
04/04/2018 87-96-15 win 2/3
03/04/2018 73-41-34 win 1/3
02/04/2018 04-40-85 win 3/3
01/04/2018 22-15-89 win 2/3

LÔ BẠCH THỦ

LÔ BẠCH THỦ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

 Cầu BTL Siêu VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn lô 6/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU BẠCH THỦ LÔ Chính Xác Tuyệt Đối
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 card 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

NGÀY BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY          
26/05/2018 62 Trúng
25/05/2018 48×2 Trúng
24/05/2018 42 Trúng
23/05/2018 49 Trúng
22/05/2018 79 Trúng
21/05/2018 95 Trúng
20/05/2018 40×2 Trúng
19/05/2018 19 Trúng
18/05/2018 46 Trúng
17/05/2018 74×2 Trúng
16/05/2018 67 Trúng
15/05/2018 67×2 Trúng
14/05/2018 01 Trúng
13/05/2018 09 Trúng
12/05/2018 79×2 Trúng
11/05/2018 52 Trúng
10/05/2018 28 Trúng
09/05/2018 35 miss
08/05/2018 32 Trúng
07/05/2018 26×2 Trúng
06/05/2018 12 Trúng
05/05/2018 76 miss
04/05/2018 57 miss
03/05/2018 42 Trúng
02/05/2018 76 Trúng
01/05/2018 39×3 Trúng
30/04/2018 76 Trúng
29/04/2018 38 miss
28/04/2018 36×2 Trúng
27/04/2018 99 Trúng
26/04/2018 76 Trúng
25/04/2018 79×2 Trúng
24/04/2018 14 miss
23/04/2018 24 miss
22/04/2018 11 Trúng
21/04/2018 76 miss
20/04/2018 10(x2) Trúng
19/04/2018 46 miss
18/04/2018 96 Trúng
17/04/2018 67 Trúng
16/04/2018 76 Trúng
15/04/2018 31 Trúng
14/04/2018 27 Trúng
13/04/2018 87 Trúng
12/04/2018 03 miss
11/04/2018 63 Trúng
10/04/2018 72 Trúng
09/04/2018 87 Trúng
08/04/2018 16×2 Trúng
07/04/2018 23 Trúng
06/04/2018 68 Trúng
05/04/2018 82×2 Trúng
04/04/2018 87 Trúng
03/04/2018 34 miss
02/04/2018 45×2 Trúng
01/04/2018 22 Trúng