DÀN LÔ VÍP 4 SỐ RA 2 NHÁY

 DÀN LÔ VIP 4 CON CAM KẾT ĂN ÍT NHẤT 3/4

PHÍ: 3.000.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác, Chúng Tôi Sẽ Cho Bạn 4 Con Lô Ngày Hôm Nay,Và Được Cam kết Ăn Ít Nhất 3/4 Con, Với sự Cộng Tác Của Các Chuyên Gia ,Chúng Tôi Xin Khẳng Định 99,99% Các Ban Theo C.tôi Đều Đảm Bảo Chỉ Có Lãi ,Không Bao Giờ Lỗ.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 card 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 01626143852

NGÀY DÀN LÔ 4 CON KẾT QUẢ
HÔM NAY          
14/08/2018 26-62-67-76 win 4/4
13/08/2018 38-83-12-37 win 4/4
12/08/2018 26-62-24-42 win 2/4
11/08/2018 18-81-28-82 win 4/4
10/08/2018 02-34-91-94 win 4/4
09/08/2018 68-86-09-90 win 2/4
08/08/2018 25-52-56-65 win 4/4
07/08/2018 79-90-92-58 win 4/4
06/08/2018 01-16-18-58 win 3/4
05/08/2018 20-02-67-76 win 4/4
04/08/2018 14-41-35-53 win 4/4
03/08/2018 36-63-07-70 win 4/4
02/08/2018 69-96-87-77 win 2/4
01/08/2018 19-21-87-63 win 4/4
31/07/2018 23-32-39-93 win 4/4
30/07/2018 76-80-81-05 win 3/4
29/07/2018 48-84-95-17 win 4/4
28/07/2018 57×2-82-71-81 win 4/4
27/07/2018 19-91-37-73 win 4/4
26/07/2018 18-81-59-95 win 4/4
25/07/2018 14-41-20-77 win 4/4
24/07/2018 23-63-73-47 win 3/4
23/07/2018 68-86-47-74 win 2/4
22/07/2018 04-40-57-75 win 4/4
21/07/2018 13-31-17-71 win 4/4
20/07/2018 92-93-16-62 win 3/4
19/07/2018 64-74-88-91 win 3/4
18/07/2018 30-49-56-22 win 4/4
17/07/2018 35-31-75-96 win 4/4
16/07/2018 06-60-07-70 win 4/4
15/07/2018 14-41-18-81 win 4/4
14/07/2018 12-21-28-82 win 4/4
13/07/2018 72-80-38-46 win 2/4
12/07/2018 10-01-16-08(x2) win 5/4
11/07/2018 49-94-45-54 win 4/4
10/07/2018 49-94-06-69 win 4/4
09/07/2018 23-17-71-45 win 4/4
08/07/2018 67-76-78-87 win 4/4
07/07/2018 86-41-16-61 win 2/4
06/07/2018 57-75-94-49 win 4/4
05/07/2018 40-04-08-80 win 4/4
04/07/2018 59-95-35-53 win 4/4
03/07/2018 29-92-51-61 win 4/4
02/07/2018 72-27-14-41 win 3/4
01/07/2018 46-64-58-85 win 4/4
30/06/2018 25-52-24-42 win 4/4
29/06/2018 79-97-08-80 win 4/4
28/06/2018 49-94-34-63 win 4/4
27/06/2018 47-74-10-16 win 4/4
26/06/2018 51-56-65-32 win 3/4
25/06/2018 13-31-04-40 win 4/4
24/06/2018 29-92-78-87 win 4/4
23/06/2018 03-30-86-92 win 4/4
22/06/2018 29-92-04-34 win 4/4
21/06/2018 36-63-58-85 win 4/4
20/06/2018 07-70-39-21 win 4/4
19/06/2018 67-76-03-07 win 2/4
18/06/2018 69-96-34-80 win 4/4
17/06/2018 16-61-38-83 win 4/4
16/06/2018 21-14-24-76 win 4/4
15/06/2018 35-26-88-51 win 4/4
14/06/2018 56-65-01-10 win 4/4
13/06/2018 37-73-29-00 win 4/4
12/06/2018 78-87-14-41 win 4/4
11/06/2018 39-93-89-98 win 2/4
10/06/2018 37-73-03-06 win 4/4
09/06/2018 19-91-01-17 win 4/4
08/06/2018 16-61-06-21 win 4/4
07/06/2018 03-30-59-95 win 4/4
06/06/2018 38-97-40-67 win 4/4
05/06/2018 47-74-46-64 win 4/4
04/06/2018 47-74-07-70 miss
03/06/2018 98-89-04-40(x2) win 3/4
02/06/2018 27-72-33-44 miss
01/06/2018 54-45-99-16 win 1/4