DÀN LÔ VÍP 4 SỐ RA 2 NHÁY

 DÀN LÔ VIP 4 CON CAM KẾT ĂN ÍT NHẤT 3/4

PHÍ: 3.000.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác, Chúng Tôi Sẽ Cho Bạn 4 Con Lô Ngày Hôm Nay,Và Được Cam kết Ăn Ít Nhất 3/4 Con, Với sự Cộng Tác Của Các Chuyên Gia ,Chúng Tôi Xin Khẳng Định 99,99% Các Ban Theo C.tôi Đều Đảm Bảo Chỉ Có Lãi ,Không Bao Giờ Lỗ.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 card 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

NGÀY DÀN LÔ 4 CON KẾT QUẢ
HÔM NAY          
26/05/2018 29-92-46-64 win 4/4
25/05/2018 55-37-39-84 win 4/4
24/05/2018 49-42-92-24 win 3/4
23/05/2018 49-94-24(x2)-42 win 5/4
22/05/2018 16-34-79-36 win 4/4
21/05/2018 12-21-17-71 win 4/4
20/05/2018 26-62-04-40(x2) win 5/4
19/05/2018 46-64-78-87 win 4/4
18/05/2018 34-43-46-64 win 4/4
17/05/2018 87-82-93-53 miss
16/05/2018 13-31-57-67 win 4/4
15/05/2018 67(x20-76-66-77 win 4/4
14/05/2018 16-61-68-86 win 4/4
13/05/2018 49-94-09-14 win 4/4
12/05/2018 09-90-46-29 win 2/4
11/05/2018 40-04-52-62 win 3/4
10/05/2018 10-21-28-66 win 4/4
09/05/2018 87-98(x2)-78-63 win 3/4
08/05/2018 40-58-61-90 win 4/4
07/05/2018 06-60-91-62 win 4/4
06/05/2018 25-52-12-60 win 4/4
05/05/2018 49-94-23-32 win 4/4
04/05/2018 01-10-37-73 win 4/4
03/05/2018 68-48-84-66 win 3/4
02/05/2018 74-76-10-97 win 4/4
01/05/2018 40-62-84-93 win 4/4
30/04/2018 10-01-67-76 win 4/4
29/04/2018 18-81-49-94 win 4/4
28/04/2018 13-31-36(x2)-63 win 5/4
27/04/2018 06-68-99-78 win 1/4
26/04/2018 76-13-55-25(x2) win 5/4
25/04/2018 19-91-08-40 win 4/4
24/04/2018 79-97-27-72 win 4/4
23/04/2018 18-81-20-29 win 4/4
22/04/2018 11-22-81-67 win 3/4
21/04/2018 34-43-84-67 win 4/4
20/04/2018 10(x2)-94-46-01 win 3/4
19/04/2018 46-52-89-98 miss
18/04/2018 62-67-69-96 win 1/4
17/04/2018 96-38-67-08 win 3/4
16/04/2018 76-38-85-55 win 4/4
15/04/2018 13-31-97-98 win 3/4
14/04/2018 89-98-07-70 win 4/4
13/04/2018 24-25-78-77 win 3/4
12/04/2018 44-99-16-67 win 4/4
11/04/2018 18-81-63-11 win 4/4
10/04/2018 26(x2)-62-72-27 win 4/4
09/04/2018 01-10-68-86 win 4/4
08/04/2018 43-90-15-28 win 4/4
07/04/2018 22-33-23-63 win 4/4
06/04/2018 15-68-44-86 win 3/4
05/04/2018 23-01-16-05 miss
04/04/2018 66-15-87-96 win 2/4
03/04/2018 35-53-73-60 win 4/4
02/04/2018 04-40-12-85 win 4/4
01/04/2018 22-15-17-85 win 3/4

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY          
26/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
25/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 3- Đuôi 6
24/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 7- Đuôi 6
23/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 4- Đuôi 4
22/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
21/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 1- Đuôi 1
20/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
19/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 4
18/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 4
17/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 2
16/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 8 Trúng đầu 7
15/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng  Đuôi 6
14/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
13/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 3- Đuôi 6
12/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 8
11/05/2018 ĐẦU ĐUÔI 4 Trúng đầu 0- Đuôi 4
10/05/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 Trúng đầu 1- Đuôi 0
09/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6
08/05/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
07/05/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6
06/05/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 miss
05/05/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu 8
04/05/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 miss
03/05/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0- Đuôi 2
02/05/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng đầu 7
01/05/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 9 miss
30/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 miss
29/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đầu 4- Đuôi 7
28/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8- Đuôi 6
27/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3- Đuôi 0
26/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 Trúng Đầu 8
25/04/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 Trúng Đuôi 0
24/04/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 5 Trúng đầu 4- Đuôi 5
23/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 Trúng đầu 6- Đuôi 9
22/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 Trúng đầu 6
21/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6
20/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6- Đuôi 1
19/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 0 Trúng đầu 8- Đuôi 0
18/04/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
17/04/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
16/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 6 Trúng đầu 4- Đuôi 6
15/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 5- Đuôi 3
14/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 7- Đuôi 0
13/04/2018 ĐẦU ĐUÔI 1 Trúng đầu 0- Đuôi 1
12/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 Trúng đầu 1
11/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 Trúng đầu 6- Đuôi 5
10/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8- Đuôi 8
09/04/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 3 Trúng đầu 2- Đuôi 3
08/04/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6- Đuôi 3
07/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng đầu 9- Đuôi 8
06/04/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 Trúng đầu 0- Đuôi 9
05/04/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 0 Trúng đầu 9
04/04/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8
03/04/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 miss
02/04/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1
01/04/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 miss

LÔ KÉP CHUẨN XÁC

 LÔ KÉP MIỀN MẮC

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
✔ Chỉ với 500.000 VNĐ. anh chị sẽ có ngay 1 cặp lô kép c.xác tuyệt đối từ các chuyên gia soi cầu miền bắc. Cam kết sẽ ăn to

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

NGÀY LÔ KÉP VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
26/05/2018 77 miss
25/05/2018 55 win
24/05/2018 99 win
23/05/2018 33 win
22/05/2018 11×2 win
21/05/2018 11 win
20/05/2018 77 win
19/05/2018 11 win
18/05/2018 22 win
17/05/2018 11×2 win
16/05/2018 77 win
15/05/2018 66×2 win
14/05/2018 55 win
13/05/2018 22 win
12/05/2018 11 win
11/05/2018 66 win
10/05/2018 99×2 win
09/05/2018 11 win
08/05/2018 66 miss
07/05/2018 55 win
06/05/2018 11 win
05/05/2018 77×2 win
04/05/2018 66 win
03/05/2018 77 miss
02/05/2018 33 win
01/05/2018 11 miss
30/04/2018 99 miss
29/04/2018 66 win
28/04/2018 11 miss
27/04/2018 99 win
26/04/2018 55 win
25/04/2018 22 win
24/04/2018 33 miss
23/04/2018 77×2 win
22/04/2018 11 win
21/04/2018 66 win
20/04/2018 44×2 win
19/04/2018 33 win
18/04/2018 22 win
17/04/2018 22 win
16/04/2018 55 win
15/04/2018 77 win
14/04/2018 55 win
13/04/2018 66×2 win
12/04/2018 44 win
11/04/2018 11 win
10/04/2018 22 win
09/04/2018 88 miss
08/04/2018 88 win
07/04/2018 88 miss
06/04/2018 44 win
05/04/2018 33 win
04/04/2018 55 win
03/04/2018 88 win
02/04/2018 55 win
01/04/2018 22 win

3 CÀNG MB

 3 CÀNG MIỀN BẮC

Phí dịch vụ: 1.000.000VND
Nếu anh chị muốn giàu to? Bên em sẽ giúp anh chị với siêu 3 Càng miền bắc. Bên em xin khẳng định sẽ anh chị lấy lại những gì đã mất.

Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412


NGÀY 3 CÀNG VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
26/05/2018 475 miss
25/05/2018 936 win
24/05/2018 876 win
23/05/2018 544 win
22/05/2018 426 miss
21/05/2018 035 miss
20/05/2018 973 miss
19/05/2018 245 win
18/05/2018 139 miss
17/05/2018 623 win
16/05/2018 478 miss
15/05/2018 479 miss
14/05/2018 223 miss
13/05/2018 096 miss
12/05/2018 187 miss
11/05/2018 704 win
10/05/2018 123 miss
09/05/2018 560 win
08/05/2018 876 win
07/05/2018 664 win
06/05/2018 109 miss
05/05/2018 482 win
04/05/2018 201 win
03/05/2018 025 miss
02/05/2018 379 win
01/05/2018 556 win
30/04/2018 514 win
29/04/2018 447 win
28/04/2018 119 miss
27/04/2018 016 miss
26/04/2018 986 win
25/04/2018 203 miss
24/04/2018 007 miss
23/04/2018 369 win
22/04/2018 568 win
21/04/2018 966 win
20/04/2018 382 miss
19/04/2018 580 win
18/04/2018 822 win
17/04/2018 079 miss
16/04/2018 546 win
15/04/2018 452 win
14/04/2018 370 win
13/04/2018 501 win
12/04/2018 017 miss
11/04/2018 946 miss
10/04/2018 188 win
09/04/2018 323 win
08/04/2018 763 win
07/04/2018 498 win
06/04/2018 509 miss
05/04/2018 294 win
04/04/2018 482 win
03/04/2018 820 miss
02/04/2018 012 win
01/04/2018 571 win

SONG THỦ LÔ

 SONG THỦ LÔ

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận dc 1 Song thủ lô C.xac Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
 HÔM NAY          
26/05/2018 46-64 win
25/05/2018 59-95 win
24/05/2018 42-49 win
23/05/2018 49-94 win
22/05/2018 16-34 win
21/05/2018 17-95 win
20/05/2018 67-76 miss
19/05/2018 78-87 win
18/05/2018 34-43 win
17/05/2018 48-83 win
16/05/2018 27-57 win
15/05/2018 95-60 win
14/05/2018 05-50 miss
13/05/2018 14-41 win 14
12/05/2018 09-90 miss
11/05/2018 76-63 miss
10/05/2018 71-28 win 28
09/05/2018 11-87 win
08/05/2018 32-27 win 32
07/05/2018 93-98 miss
06/05/2018 12-99 win 12
05/05/2018 76-85 miss
04/05/2018 57-75 miss
03/05/2018 42-48 win
02/05/2018 23-38 win
01/05/2018 39(x3)-93 win
30/04/2018 76-67 win
29/04/2018 49-94 win
28/04/2018 13-31 win
27/04/2018 98(x2)-89 win
26/04/2018 76-13 win
25/04/2018 19-91 win
24/04/2018 79-97 win
23/04/2018 18-20 win
22/04/2018 11-81 win
21/04/2018 34-43 win
20/04/2018 10(x2)-21 win
19/04/2018 54-45 win
18/04/2018 96-32 win
17/04/2018 62-67 win
16/04/2018 76-38 win
15/04/2018 81-31 win 31
14/04/2018 54-45 miss
13/04/2018 02-20 miss
12/04/2018 47-74 miss
11/04/2018 16-25 win
10/04/2018 72-82 win
09/04/2018 01-10 win
08/04/2018 43-90 win
07/04/2018 23-63 win
06/04/2018 15-68 win
05/04/2018 28-82(x2) win
04/04/2018 87-96 win
03/04/2018 34-43 miss
02/04/2018 04-40 win
01/04/2018 22-15 win

XIÊN 3

XIÊN 3 VÍP MIỀN MẮC: 1.000.000VNĐ

 Bạch Thủ XIÊN 3 Siêu Chuẩn , Chính Xác 99.99% Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Xiên 3 chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

NGÀY XIÊN 3 VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
26/05/2018 14-62-26 win 1/3
25/05/2018 81-38-02 miss
24/05/2018 42-49-24 win 2/3
23/05/2018 42-49-27 win 2/3
22/05/2018 16-79-97 win 2/3
21/05/2018 01-10-47 win 3/3
20/05/2018 26-62-70 win 3/3
19/05/2018 19-52-44 win 1/3
18/05/2018 34-43-50 win 3/3
17/05/2018 52-63-80 win 3/3
16/05/2018 75-67-27 win 2/3
15/05/2018 67(x2)-76-95 win 3/3
14/05/2018 01-16-61 win 3/3
13/05/2018 09-14-49 win 3/3
12/05/2018 46-40-29 win 3/3
11/05/2018 04-52-62 win 3/3
10/05/2018 21-28-66 win 3/3
09/05/2018 89-98-11 win 3/3
08/05/2018 24-42-90 win 3/3
07/05/2018 06-60-91 win 3/3
06/05/2018 12-99-44 win 1/3
05/05/2018 49-94-32 win 3/3
04/05/2018 57-75-86 miss
03/05/2018 18-37-30 win 3/3
02/05/2018 69-97-88 win 3/3
01/05/2018 16-21-86 miss
30/04/2018 76-67-32 win 2/3
29/04/2018 47-54-66 win 3/3
28/04/2018 10-60-87 win 3/3
27/04/2018 06-68-99 win 1/3
26/04/2018 76-13-55 win 3/3
25/04/2018 19-91-08 win 3/3
24/04/2018 24(x2)-14-41 win 2/3
23/04/2018 24-42-07 miss
22/04/2018 39-11-83 win 1/3
21/04/2018 76-29-84 win 1/3
20/04/2018 10(x2)-01-46 win 2/3
19/04/2018 58-85-76 win 3/3
18/04/2018 69-96-00 win 1/3
17/04/2018 76-67-08 win 2/3
16/04/2018 76-38-55 win 3/3
15/04/2018 97-31-81 win 2/3
14/04/2018 98-89-27 win 3/3
13/04/2018 78-87-09 win 2/3
12/04/2018 16-61-44 win 3/3
11/04/2018 63-11-90 win 3/3
10/04/2018 62-82-72 win 3/3
09/04/2018 01-10-87 win 3/3
08/04/2018 43-90-15 win 3/3
07/04/2018 23-33-63 win 3/3
06/04/2018 15-68-44 win 3/3
05/04/2018 28-82(x2)-33 win 4/3
04/04/2018 87-96-15 win 2/3
03/04/2018 73-41-34 win 1/3
02/04/2018 04-40-85 win 3/3
01/04/2018 22-15-89 win 2/3

DÀN ĐỀ 12 SỐ

                       DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

 Cầu Giàn ĐB 12 Số VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Dàn đề 12 Chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

 

NGÀY GIÀN ĐB 12 SỐ VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
26/05/2018 37-73-47-74-57-75-67-76-78-87-79-97 win 73
25/05/2018 89-98-68-86-58-85-28-82-36-63-78-87 win 36
24/05/2018 67-76-68-86-69-96-06-60-16-62-26-62 win 76
23/05/2018 67-76-44-86-26-62-56-65-58-85-28-82 win 44
22/05/2018 06-26-56-65-60-62-16-61-03-30-07-09 win 30
21/05/2018 35-53-39-13-33-23-32-43-34-36-37-83 miss
20/05/2018 73-37-34-43-13-31-38-39-71-70-93-17 win 70
19/05/2018

67-76-26-62-36-45-19-91-35-38-39-46

win 45
18/05/2018 39-93-49-94-48-84-69-96-27-72-22-77 miss
17/05/2018 98-89-23-32-05-50-59-95-49-94-79-97 win 23
16/05/2018  78-87-77-55-66-99-70-75-57-68-48-83 win 70
15/05/2018 79-66-79-06-99-96-93-94-49-72-54-16 win 16
14/05/2018 23-78-70-72-73-74-45-49-21-75-18-14 win 45
13/05/2018 96-69-67-76-36-63-49-94-56-65-79-97 win 36
12/05/2018 87-78-86-68-28-82-48-84-25-52-56-65 miss
11/05/2018 92-98-49-94-89-04-39-93-19-91-79-97 win 04
10/05/2018 23-32-18-81-13-31-29-92-49-94-12-10 win 10
09/05/2018 60-06-27-72-93-39-92-29-34-42-53-85 win 60
08/05/2018  92-29-95-59-96-69-91-56-65-46-76-67 win 76
07/05/2018 46-64-56-65-67-76-36-63-35-53-68-86 win 64
06/05/2018 90-09-36-63-08-80-49-94-05-50-16-61 miss
05/05/2018 38-31-13-82-83-34-89-37-39-63-73-53 win 82
04/05/2018 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-90-80 win 01
03/05/2018 01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06-60 win 02
02/05/2018 68-86-28-82-69-96-48-84-89-98-26-62 miss
01/05/2018 92-29-49-94-56-51-39-60-46-23-08-21 win 56
30/04/2018 13-31-14-41-12-21-15-16-17-18-19-91 win 14
29/04/2018 12-13-14-15-16-17-18-19-10-61-71-61 miss
28/04/2018 19-91-16-61-17-71-18-81-12-21-13-31 miss
27/04/2018 16-61-17-71-19-91-01-10-46-64-56-65 miss
26/04/2018 18-81-13-31-36-63-28-82-68-86-78-87 win 86
25/04/2018 02-07-03-70-75-09-16-20-25-23-32-15 miss
24/04/2018 70-07-08-80-71-72-73-74-75-76-78-79 miss
23/04/2018 49-94-69-96-79-97-89-98-39-93-29-92 win 69
22/04/2018 26-06-60-62-67-76-69-96-86-68-03-30 win 68
21/04/2018 97-79-66-91-92-93-94-95-96-98-09-29 win 66
20/04/2018 82-89-81-98-18-28-48-84-68-86-88-95 miss
19/04/2018 18-81-13-31-68-86-36-63-91-93-08-80 win 80
18/04/2018 32-38-13-31-23-83-37-73-22-58-79-97 win 22
17/04/2018 97-79-78-87-66-64-76-57-75-27-47-74 win 64
16/04/2018 45-54-46-64-47-74-48-84-49-94-43-34 win 46 
15/04/2018 28-82-48-84-68-86-39-93-29-92-52-65 win 52 
14/04/2018 84-48-59-95-45-54-47-74-49-94-83-89 miss
13/04/2018  37-73-57-75-01-71-72-74-76-77-78-79 win 01
12/04/2018 17-71-72-73-74-75-76-78-79-18-14-13 win 18
11/04/2018 47-74-79-97-49-94-35-53-58-85-65-56 win 65
10/04/2018 74-79-14-69-77-88-44-41-16-61-47-19 win 88
09/04/2018 25-52-75-57-56-65-58-85-23-32-27-72 win 23
08/04/2018 34-43-47-74-38-83-23-32-48-84-35-53 miss
07/04/2018 32-23-15-51-59-95-49-94-39-93-98-65 win 98
06/04/2018 04-09-39-59-54-34-14-19-44-99-05-50 win 09
05/04/2018 01-10-05-50-15-35-30-97-79-94-92-16 win 94
04/04/2018 28-82-48-84-68-86-58-85-56-65-16-61 win 82
03/04/2018 20-02-05-50-24-42-25-52-29-92-23-32 miss
02/04/2018 14-41-15-51-01-10-25-52-12-50-23-26 win 12
01/04/2018 52-57-20-75-02-25-66-50-54-16-51-71 win 71

DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN

DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

 Cầu Giàn ĐB 6 Số VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Dàn đề 6 số Chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

NGÀY GIÀN ĐB 6 SỐ VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY          
26/05/2018 37-73-47-74-57-75 win 73
25/05/2018 28-82-36-63-78-87 win 36
24/05/2018 67-76-68-86-69-96 win 76
23/05/2018 56-44-58-85-28-82 win 44
22/05/2018 16-61-03-30-07-09 win 30
21/05/2018 35-53-39-13-33-23 miss
20/05/2018 73-37-34-70-13-31 win 70
19/05/2018

67-76-26-62-36-63

miss
18/05/2018 39-93-49-94-48-84 miss
17/05/2018 18-81-93-53-87-82 miss
16/05/2018 12-21-45-70-79-95 win 70
15/05/2018 12-21-45-67-79-16 win 16
14/05/2018 23-78-45-72-73-74 win 45
13/05/2018 96-69-67-76-36-63 win 36
12/05/2018 87-78-86-68-28-82 miss
11/05/2018  92-98-49-94-04-40 win 04
10/05/2018 29-92-49-94-12-10 win 10
09/05/2018 60-06-62-26-93-39 win 60
08/05/2018 76-75-74-73-72-71 win 76
07/05/2018 46-64-56-65-67-76 win 64
06/05/2018 90-09-36-63-08-80 miss
05/05/2018 38-31-13-82-83-34 win 82
04/05/2018 00-01-02-03-04-05 win 01
03/05/2018 01-10-02-20-03-30 win 02
02/05/2018 68-86-28-82-69-96 miss
01/05/2018 39-60-46-23-56-21 win 56
30/04/2018 13-31-14-41-12-21 win 14
29/04/2018 47-74-57-75-67-76 win 47
28/04/2018 19-91-16-61-17-71 miss
27/04/2018 16-61-17-71-19-91 miss
26/04/2018 28-82-68-86-78-87 win 86
25/04/2018 02-07-03-70-75-09 miss
24/04/2018 70-07-08-80-71-72 miss
23/04/2018 49-94-69-96-79-97 win 69
22/04/2018 69-96-86-68-03-30 win 68
21/04/2018 97-79-66-91-92-93 win 66
20/04/2018 82-89-81-98-18-28 miss
19/04/2018 36-63-91-93-08-80 win 80
18/04/2018 32-38-13-31-22-83 win 22
17/04/2018 87-66-64-76-57-75 win 64
16/04/2018 45-54-46-64-47-74 win 46
15/04/2018 28-52-48-84-68-86 win 52
14/04/2018 84-48-59-95-45-54 miss
13/04/2018  37-73-57-75-01-71 win 01
12/04/2018 76-78-79-18-14-13 win 18
11/04/2018 35-53-58-85-65-56 win 65
10/04/2018 77-88-44-41-16-61 win 88
09/04/2018 58-85-23-32-27-72 win 23
08/04/2018 34-43-47-74-38-83 miss
07/04/2018 49-94-39-93-98-65 win 98
06/04/2018 04-09-39-59-54-34 win 09
05/04/2018 30-97-79-94-92-16 win 94
04/04/2018 28-82-48-84-68-86 win 82
03/04/2018 20-02-05-50-24-42 miss
02/04/2018 14-41-15-51-12-10 win 12
01/04/2018 66-50-54-16-51-71 win 71

LÔ BẠCH THỦ

LÔ BẠCH THỦ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

 Cầu BTL Siêu VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn lô 6/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU BẠCH THỦ LÔ Chính Xác Tuyệt Đối
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 card 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412

NGÀY BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY          
26/05/2018 62 Trúng
25/05/2018 48×2 Trúng
24/05/2018 42 Trúng
23/05/2018 49 Trúng
22/05/2018 79 Trúng
21/05/2018 95 Trúng
20/05/2018 40×2 Trúng
19/05/2018 19 Trúng
18/05/2018 46 Trúng
17/05/2018 74×2 Trúng
16/05/2018 67 Trúng
15/05/2018 67×2 Trúng
14/05/2018 01 Trúng
13/05/2018 09 Trúng
12/05/2018 79×2 Trúng
11/05/2018 52 Trúng
10/05/2018 28 Trúng
09/05/2018 35 miss
08/05/2018 32 Trúng
07/05/2018 26×2 Trúng
06/05/2018 12 Trúng
05/05/2018 76 miss
04/05/2018 57 miss
03/05/2018 42 Trúng
02/05/2018 76 Trúng
01/05/2018 39×3 Trúng
30/04/2018 76 Trúng
29/04/2018 38 miss
28/04/2018 36×2 Trúng
27/04/2018 99 Trúng
26/04/2018 76 Trúng
25/04/2018 79×2 Trúng
24/04/2018 14 miss
23/04/2018 24 miss
22/04/2018 11 Trúng
21/04/2018 76 miss
20/04/2018 10(x2) Trúng
19/04/2018 46 miss
18/04/2018 96 Trúng
17/04/2018 67 Trúng
16/04/2018 76 Trúng
15/04/2018 31 Trúng
14/04/2018 27 Trúng
13/04/2018 87 Trúng
12/04/2018 03 miss
11/04/2018 63 Trúng
10/04/2018 72 Trúng
09/04/2018 87 Trúng
08/04/2018 16×2 Trúng
07/04/2018 23 Trúng
06/04/2018 68 Trúng
05/04/2018 82×2 Trúng
04/04/2018 87 Trúng
03/04/2018 34 miss
02/04/2018 45×2 Trúng
01/04/2018 22 Trúng

BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ: 1.000.000VNĐ

Siêu Chuẩn , Chính Xác 99,99%  Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99,99 ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 3/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0965808412


 BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY          
26/05/2018 73 win
25/05/2018 36 win
24/05/2018 76 win
23/05/2018 44 win
22/05/2018 26 miss
21/05/2018 11 win
20/05/2018 73 miss
19/05/2018 45 win
18/05/2018 39 miss
17/05/2018 23 win
16/05/2018 78 miss
15/05/2018 16 win
14/05/2018 45 win
13/05/2018 96 miss
12/05/2018 87 miss
11/05/2018 04 win
10/05/2018 10 win
09/05/2018 60 win
08/05/2018 76 win
07/05/2018 64 win
06/05/2018 90 miss
05/05/2018 82 win
04/05/2018 01 win
03/05/2018 25 miss
02/05/2018 79 win
01/05/2018 56 win
30/04/2018 14 win
29/04/2018 47 win
28/04/2018 19 miss
27/04/2018 16 miss
26/04/2018 86 win
25/04/2018 03 miss
24/04/2018 70 miss
23/04/2018 69 win
22/04/2018 68 win
21/04/2018 66 win
20/04/2018 82 miss
19/04/2018 80 win
18/04/2018 22 win
17/04/2018 79 miss
16/04/2018 46 win
15/04/2018 52 win
14/04/2018 84 miss
13/04/2018 01 win
12/04/2018 17 miss
11/04/2018 65 win
10/04/2018 88 win
09/04/2018 23 win
08/04/2018 43 miss
07/04/2018 98 win
06/04/2018 09 win
05/04/2018 94 win
04/04/2018 82 win
03/04/2018 50 miss
02/04/2018 12 win
01/04/2018 71 win