BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ: 1.000.000VNĐ

Siêu Chuẩn , Chính Xác 99,99%  Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99,99 ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 3/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ


 BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY LOADING…!!!   LOADING…!!!
21/04/2019 03 win
20/04/2019 97 win
19/04/2019 24 miss
18/04/2019 99 win
17/04/2019 36 miss
16/04/2019 22 win
15/04/2019 43 win
14/04/2019 57 miss
13/04/2019 81 win
12/04/2019 08 win
11/04/2019 36 win
10/04/2019 35 miss
09/04/2019 65 win
08/04/2019 89 miss
07/04/2019 46 miss
06/04/2019 69 miss
05/04/2019 51 miss
04/04/2019 14 miss
03/04/2019 28 miss
02/04/2019 93 win
01/04/2019 22 win
31/03/2019 88 miss
30/03/2019 61 win
29/03/2019 42 win
28/03/2019 74 win
27/03/2019 36 miss
26/03/2019 38 miss
25/03/2019 19 win
24/03/2019 72 win
23/03/2019 05 win
22/03/2019 77 win
21/03/2019 85 win
20/03/2019 24 win
19/03/2019 93 miss
18/03/2019 34 win
17/03/2019 51 win
16/03/2019 82 win
15/03/2019 71 win
14/03/2019 57 miss
13/03/2019 62 win
12/03/2019 87 miss
11/03/2019 91 win
10/03/2019 59 win
09/03/2019 35 miss
08/03/2019 02 win
07/03/2019 69 miss
06/03/2019 07 win
05/03/2019 86 win
04/03/2019 22 miss
03/03/2019 10 win
02/03/2019 27 miss
01/03/2019 10 win

LÔ BẠCH THỦ

LÔ BẠCH THỦ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

Cầu BTL Siêu VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn lô 6/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU BẠCH THỦ LÔ Chính Xác Tuyệt Đối
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 card 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY LOADING…!!!   LOADING…!!!  
21/04/2019 71 Trúng
20/04/2019 62 Trúng
19/04/2019 95 Trúng
18/04/2019 85 Trúng
17/04/2019 48 Trúng
16/04/2019 43 Trúng
15/04/2019 03 Trúng
14/04/2019 24 miss
13/04/2019 16 Trúng
12/04/2019 68 Trúng
11/04/2019 34 Trúng
10/04/2019 65 Trúng
09/04/2019 60 Trúng
08/04/2019 47 Trúng
07/04/2019 12 Trúng
06/04/2019 36 Trúng
05/04/2019 12 Trúng
04/04/2019 63 Trúng
03/04/2019 39 miss
02/04/2019 86 Trúng
01/04/2019 61 Trúng
31/03/2019 15 Trúng
30/03/2019 63 Trúng
29/03/2019 30 Trúng
28/03/2019 24 Trúng
27/03/2019 20 Trúng
26/03/2019 61 Trúng
25/03/2019 17×2 Trúng
24/03/2019 61 Trúng
23/03/2019 16 miss
22/03/2019 13 miss
21/03/2019 02 Trúng
20/03/2019 41 Trúng
19/03/2019 97×2 Trúng
18/03/2019 21 Trúng
17/03/2019 43 Trúng
16/03/2019 38×2 Trúng
15/03/2019 32 Trúng
14/03/2019 13 Trúng
13/03/2019 54 miss
12/03/2019 12 Trúng
11/03/2019 36 Trúng
10/03/2019 14 Trúng
09/03/2019 57 Trúng
08/03/2019 01 Trúng
07/03/2019 64 Trúng
06/03/2019 71 Trúng
05/03/2019 75 Trúng
04/03/2019 38 Trúng
03/03/2019 34 Trúng
02/03/2019 18 miss
01/03/2019 47 Trúng

DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN

DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

Cầu Giàn ĐB 6 Số VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Dàn đề 6 số Chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY GIÀN ĐB 6 SỐ VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY  LOADING…!!!  LOADING…!!!
21/04/2019 86-58-03-30-32-87 win 03
20/04/2019 78-87-79-97-89-98 win 97
19/04/2019 24-42-25-52-26-62 miss
18/04/2019 16-61-44-99-58-85 win 99
17/04/2019 36-63-26-62-06-60 miss
16/04/2019 00-11-22-33-44-55 win 22
15/04/2019 36-63-37-73-43-34 win 43
14/04/2019 57-75-15-51-58-85 miss
13/04/2019 18-81-19-91-17-71 win 81
12/04/2019 02-20-80-08-06-60 win 08
11/04/2019 79-97-89-98-36-63 win 36
10/04/2019 35-53-15-51-56-01 miss
09/04/2019 16-61-56-65-46-64 win 65
08/04/2019 89-98-39-93-48-84 miss
07/04/2019 46-64-56-65-67-76 win 64
06/04/2019 69-96-26-62-67-76 miss
05/04/2019 51-15-41-14-31-14 miss
04/04/2019 14-41-15-51-12-21 miss
03/04/2019 28-82-38-83-48-84 miss
02/04/2019 16-61-39-93-49-94 win 93
01/04/2019 01-10-02-20-03-30 win 20
31/03/2019 22-88-44-99-11-00 miss
30/03/2019 16-61-26-62-36-63 win 61
29/03/2019 41-14-24-42-11-00 win 42
28/03/2019 47-74-57-75-67-76 win 74
27/03/2019 36-63-06-60-16-61 miss
26/03/2019 38-83-36-63-67-76 miss
25/03/2019 69-96-19-91-29-92 win 19
24/03/2019 67-76-27-72-45-65 win 72
23/03/2019 04-40-05-50-06-60 win 05
22/03/2019 88-99-00-77-17-71 win 77
21/03/2019 38-83-48-84-58-85 win 85
20/03/2019 24-42-34-43-45-54 win 24
19/03/2019 39-29-79-63-53-57 miss
18/03/2019 38-83-36-63-34-43 win 34
17/03/2019 05-50-15-51-25-52 win 51
16/03/2019 48-84-52-88-28-82 win 82
15/03/2019 07-70-17-71-27-72 win 71
14/03/2019 57-75-54-45-56-65 miss
13/03/2019 26-62-36-63-46-64 win 62
12/03/2019 87-78-34-43-37-73 miss
11/03/2019 19-91-69-96-14-41 win 59
10/03/2019 59-95-69-96-79-97 win 59
09/03/2019 35-53-56-65-45-54 miss
08/03/2019 05-50-02-20-06-60 win 02
07/03/2019 69-96-49-94-59-95 miss
06/03/2019 07-70-08-80-09-90 win 07
05/03/2019 56-65-36-63-68-86 win 86
04/03/2019 22-88-28-82-08-80 miss
03/03/2019 10-20-30-40-50-60 win 10
02/03/2019 27-72-37-73-47-74 miss
01/03/2019 01-10-02-20-03-30 win 10

DÀN ĐỀ 12 SỐ

 DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

 Cầu Giàn ĐB 12 Số VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Dàn đề 12 Chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

NGÀY GIÀN ĐB 12 SỐ VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY   LOADING…!!!   LOADING…!!
21/04/2019 09-90-61-63-36-68-86-58-03-30-32-87 win 03
20/04/2019 78-87-79-97-89-98-80-08-81-18-82-28 win 97
19/04/2019 24-42-25-52-26-62-27-72-28-82-29-92 miss
18/04/2019 16-61-44-99-58-85-56-65-09-90-42-45 win 99
17/04/2019 36-63-26-62-06-60-46-64-56-65-69-96 miss
16/04/2019 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-23-32 win 22
15/04/2019 31-13-32-23-35-53-36-63-37-73-43-34 win 43
14/04/2019 57-75-15-51-58-85-59-95-56-65-52-25 miss
13/04/2019 18-81-19-91-17-71-10-01-12-21-13-31 win 81
12/04/2019 02-20-80-08-06-60-09-90-07-70-01-10 win 08
11/04/2019 49-94-59-95-69-96-79-97-89-98-36-63 win 36
10/04/2019 35-53-15-51-56-01-12-21-67-76-26-62 miss
09/04/2019 16-61-56-65-46-64-36-63-26-62-68-86 win 65
08/04/2019 89-98-39-93-48-84-34-43-02-20-07-70 miss
07/04/2019 46-64-56-65-67-76-68-86-69-96-06-60 win 64
06/04/2019 69-96-26-62-67-76-16-38-79-97-59-95 miss
05/04/2019 51-15-41-14-31-14-61-16-71-17-91-19 miss
04/04/2019 14-41-15-51-12-21-16-61-17-71-18-81 miss
03/04/2019 28-82-38-83-48-84-58-85-68-86-78-87 miss
02/04/2019 56-65-05-50-37-73-16-61-39-93-49-94 win 93
01/04/2019 01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06-60 win 20
31/03/2019 22-88-44-99-11-00-33-55-66-77-39-93 miss
30/03/2019 16-61-26-62-36-63-46-64-56-65-67-76 win 61
29/03/2019 41-14-24-42-11-00-44-88-08-80-34-43 win 42
28/03/2019 47-74-57-75-67-76-78-87-79-97-07-70 win 74
27/03/2019 36-63-06-60-16-61-26-62-46-64-76-67 miss
26/03/2019 38-83-36-63-67-76-78-87-35-53-56-65 miss
25/03/2019 69-96-19-91-29-92-39-93-49-94-59-95 win 19
24/03/2019 39-93-36-63-67-76-27-72-45-65-57-75 win 72
23/03/2019 04-40-05-50-06-60-07-70-08-80-09-90 win 05
22/03/2019 11-22-33-44-55-66-88-99-00-77-17-71 win 77
21/03/2019 08-80-18-81-28-82-38-83-48-84-58-85 win 85
20/03/2019 24-42-34-43-45-54-46-64-47-74-48-84 win 24
19/03/2019 39-29-79-63-53-57-30-67-69-96-02-20 miss
18/03/2019 69-96-89-09-79-85-38-83-36-63-34-43 win 34
17/03/2019 05-50-15-51-25-52-35-53-45-54-56-65 win 51
16/03/2019 29-92-89-98-59-95-48-84-52-88-28-82 win 82
15/03/2019 07-70-17-71-27-72-37-73-47-74-57-75 win 71
14/03/2019 57-75-54-45-56-65-53-35-59-95-58-85 miss
13/03/2019 26-62-36-63-46-64-56-65-38-83-68-86 win 62
12/03/2019 87-78-34-43-37-73-28-82-48-84-68-86 miss
11/03/2019 19-91-69-96-14-41-16-61-78-87-89-98 win 91
10/03/2019 59-95-69-96-79-97-89-98-09-90-19-91 win 59
09/03/2019 35-53-56-65-45-54-59-95-58-85-15-51 miss
08/03/2019 05-50-02-20-06-60-90-90-01-10-04-40 win 02
07/03/2019 69-96-49-94-59-95-16-61-06-60-36-63 miss
06/03/2019 07-70-08-80-09-90-01-10-02-20-03-30 win 07
05/03/2019 16-61-15-51-06-60-56-65-36-63-68-86 win 86
04/03/2019 22-88-28-82-08-80-38-83-68-86-58-85 miss
03/03/2019 10-20-30-40-50-60-70-80-90-01-02-03 win 10
02/03/2019 27-72-37-73-47-74-67-76-57-75-78-87 miss
01/03/2019 01-10-02-20-03-30-04-40-05-50-06-60 win 10

XIÊN 3

XIÊN 3 VÍP MIỀN MẮC: 1.000.000VNĐ

 Bạch Thủ XIÊN 3 Siêu Chuẩn , Chính Xác 99.99% Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Xiên 3 chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY XIÊN 3 VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY   LOADING…!!!    LOADING…!!!
21/04/2019 03-30-06 win 3/3
20/04/2019 36-63-47 win 3/3
19/04/2019 24-42-07 win 3/3
18/04/2019 67-76-58 miss
17/04/2019 23-32-48 win 3/3
16/04/2019 25-52-82 win 3/3
15/04/2019 91-24-47 win 3/3
14/04/2019 19-42-96 win 3/3
13/04/2019 52-45-54 win 2/3
12/04/2019 08-80-95 win 3/3
11/04/2019 45-56-93 win 3/3
10/04/2019 49-94-65 win 3/3
09/04/2019 50-05-72 win 3/3
08/04/2019 45-54-47 win 3/3
07/04/2019 46-64-19 win 2/3
06/04/2019 67-76-36 win 3/3
05/04/2019 24-42-12 win 3/3
04/04/2019 79-97-69 win 3/3
03/04/2019 18-81-29 win 3/3
02/04/2019 13-31-86 win 3/3
01/04/2019 09-90-46 miss
31/03/2019 34-43-15 win 3/3
30/03/2019 59-95-24 win 3/3
29/03/2019 26-62-30 win 3/3
28/03/2019 24-42-02 win 3/3
27/03/2019 16-20-02 win 2/3
26/03/2019 16-61-28 win 3/3
25/03/2019 04-40-85 win 3/3
24/03/2019 16-61-39 win 3/3
23/03/2019 46-85-58 win 2/3
22/03/2019 69-96-01 win 3/3
21/03/2019 34-43-02 win 3/3
20/03/2019 14-39-59 win 3/3
19/03/2019 23-32-17 win 3/3
18/03/2019 72-27-84 win 1/3
17/03/2019 34-43-57 win 3/3
16/03/2019 68-86-48 miss
15/03/2019 89-98-32 win 3/3
14/03/2019 28-82-13 win 3/3
13/03/2019 25-52-46 win 3/3
12/03/2019 49-94-12 win 3/3
11/03/2019 67-76-27 win 0/3
10/03/2019 39-93-59 win 3/3
09/03/2019 28-82-39 win 3/3
08/03/2019 18-81-01 win 3/3
07/03/2019 36-63-89 win 3/3
06/03/2019 03-12-71 win 3/3
05/03/2019 07-70-57 win 3/3
04/03/2019 05-19-91 win 1/3
03/03/2019 24-42-34 win 3/3
02/03/2019 15-51-48 win 3/3
01/03/2019 27-72-68 win 3/3

SONG THỦ LÔ

 SONG THỦ LÔ

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận dc 1 Song thủ lô C.xac Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
 HÔM NAY   LOADING…!!!   LOADING…!!!
21/04/2019 34-43 miss
20/04/2019 36-63 win
19/04/2019 24-42 win
18/04/2019 36-63 win
17/04/2019 23-32 win
16/04/2019 25-52 win
15/04/2019 18-81 win
14/04/2019 69-96 win 96
13/04/2019 58-85 win
12/04/2019 08-80 win
11/04/2019 34-43 win 34
10/04/2019 78-87 miss
09/04/2019 12-21 win
08/04/2019 45-54 win
07/04/2019 01-10 win
06/04/2019 67-76 win
05/04/2019 24-42 win
04/04/2019 69-96 win
03/04/2019 18-81 win
02/04/2019 06-60 miss
01/04/2019 09-90 miss
31/03/2019 12-21 win 21
30/03/2019 59-95 win
29/03/2019 26-62 win
28/03/2019 24-42 win
27/03/2019 16-61 win 16
26/03/2019 16-61 win
25/03/2019 08-80 miss
24/03/2019 16-61 win
23/03/2019 34-43 win
22/03/2019 69-96 win
21/03/2019 34-43 win
20/03/2019 14-41 win 41
19/03/2019 23-32 win
18/03/2019 12-21 win 21
17/03/2019 34-43 win
16/03/2019 68-86 miss
15/03/2019 89-98 win
14/03/2019 28-82 win
13/03/2019 25-52 win
12/03/2019 49-94 win
11/03/2019 67-76 miss
10/03/2019 39-93 win
09/03/2019 28-82 win
08/03/2019 18-81 win
07/03/2019 36-63 win
06/03/2019 12-21 win
05/03/2019 07-70 win
04/03/2019 19-91 miss
03/03/2019 24-42 win
02/03/2019 15-51 win
01/03/2019 68-86 win

LÔ KÉP CHUẨN XÁC

 LÔ KÉP MIỀN MẮC

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
✔ Chỉ với 500.000 VNĐ. anh chị sẽ có ngay 1 cặp lô kép c.xác tuyệt đối từ các chuyên gia soi cầu miền bắc. Cam kết sẽ ăn to

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY LÔ KÉP VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY   LOADING…!!!   LOADING…!!!
21/04/2019 66 win
20/04/2019 66 win
19/04/2019 55 win
18/04/2019 11 win
17/04/2019 33 win
16/04/2019 22×3 win
15/04/2019 22 win
14/04/2019 33 win
13/04/2019 11 win
12/04/2019 88 win
11/04/2019 11 miss
10/04/2019 22 win
09/04/2019 22 win
08/04/2019 00 win
07/04/2019 00 win
06/04/2019 66 win
05/04/2019 22 win
04/04/2019 22 win
03/04/2019 88 win
02/04/2019 88×2 win
01/04/2019 22 win
31/03/2019 88 win
30/03/2019 44×2 win
29/03/2019 00 win
28/03/2019 00×2 win
27/03/2019 44×2 win
26/03/2019 33 win
25/03/2019 11 win
24/03/2019 22×2 win
23/03/2019 44 win
22/03/2019 00 win
21/03/2019 22×2 win
20/03/2019 11 miss
19/03/2019 00 win
18/03/2019 33 win
17/03/2019 44 win
16/03/2019 99 win
15/03/2019 88 win
14/03/2019 88 win
13/03/2019 77 win
12/03/2019 99 win
11/03/2019 88 miss
10/03/2019 33 win
09/03/2019 44 win
08/03/2019 33 win
07/03/2019 33 win
06/03/2019 99 win
05/03/2019 00 win
04/03/2019 99×2 win
03/03/2019 88 win
02/03/2019 88 win
01/03/2019 11 win

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0326.143.852

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY   LOADING…!!!    LOADING…!!!
21/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 Trúng đầu 0
20/04/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 Trúng đầu 9
19/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8 Đuôi 8
18/04/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Trúng đầu 9 Đuôi 9
17/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 Trúng đầu 1
16/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 Trúng đầu 2 Đuôi 2
15/04/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 3 Trúng đầu 4 Đuôi 3
14/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng đầu 6 Đuôi 7
13/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 miss
12/04/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 8 Trúng đầu 0 Đuôi 8
11/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Trúng đầu 3 Đuôi 6
10/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8 Đuôi 4
09/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6
08/04/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 Trúng đầu 1
07/04/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6
06/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 Trúng đầu 8 Đuôi 8
05/04/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 Trúng đầu 5 Đuôi 8
04/04/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 9 Trúng đầu 8
03/04/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3
02/04/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 Trúng đầu 9 Đuôi 3
01/04/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 0 Trúng đầu 2 Đuôi 0
31/03/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 miss
30/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6 Đuôi 1
29/03/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4 Đuôi 2
28/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng đầu 7
27/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5 Đuôi 9
26/03/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Trúng đầu 9 Đuôi 9
25/03/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng đầu 1 Đuôi 9
24/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7 Đuôi 2
23/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 Trúng đầu 0 
22/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 7 Trúng đầu 7 Đuôi 7
21/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng đầu 8 Đuôi 5
20/03/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng đầu 2 Đuôi 4
19/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng đầu 7
18/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 miss
17/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 Trúng đầu 5 Đuôi 1
16/03/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 Trúng đầu 8 Đuôi 2
15/03/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 Trúng đầu 7 Đuôi 1
14/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng đầu 0
13/03/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6
12/03/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 9 Trúng đầu 9 Đuôi 9
11/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 1 Trúng Đuôi 1
10/03/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5 Đuôi 9
09/03/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 Trúng đầu 0 Đuôi 0
08/03/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng Đuôi 2
07/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 7 Đuôi 2
06/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 7 Trúng đầu 0 Đuôi 7
05/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 2 Trúng đầu 8
04/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 5 Đuôi 5
03/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 0 Trúng đầu 1 Đuôi 0
02/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 0 Đuôi 5
01/03/2019 ĐẦU ĐUÔI 9 Trúng đầu 1