BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ: 1.000.000VNĐ

Siêu Chuẩn , Chính Xác 99,99%  Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99,99 ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 3/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ


 BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2019 85 win
10/12/2019 58 miss
09/12/2019 39 miss
08/12/2019 40 win
07/12/2019 38 win
06/12/2019 30 win
05/12/2019 67 win
04/12/2019 19 win
03/12/2019 26 miss
02/12/2019 66 miss
01/12/2019 87 win
30/11/2019 96 win
29/11/2019 03 win
28/11/2019 32 win
27/11/2019 49 miss
26/11/2019 92 miss
25/11/2019 70 miss
24/11/2019 42 win
23/11/2019 36 win
22/11/2019 12 miss
21/11/2019 39 miss
20/11/2019 51 win
19/11/2019 42 win
18/11/2019 84 win
17/11/2019 29 miss
16/11/2019 83 miss
15/11/2019 08 win
14/11/2019 58 win
13/11/2019 18 win
12/11/2019 57 miss
11/11/2019 16 win
10/11/2019 07 miss
09/11/2019 17 miss
08/11/2019 35 miss
07/11/2019 24 win
06/11/2019 81 win
05/11/2019 90 win
04/11/2019 56 Miss
03/11/2019 11 win
02/11/2019 94 win
01/11/2019 68 win

LÔ BẠCH THỦ

LÔ BẠCH THỦ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

Cầu BTL Siêu VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn lô 6/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU BẠCH THỦ LÔ Chính Xác Tuyệt Đối
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 card 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY
11/12/2019 53 Trúng
10/12/2019 16×2 Trúng
09/12/2019 48 miss
08/12/2019 67 Trúng
07/12/2019 21×2 Trúng
06/12/2019 25 Trúng
05/12/2019 74 Trúng
04/12/2019 73×2 Trúng
03/12/2019 39 Trúng
02/12/2019 59 miss
01/12/2019 57 Trúng
30/11/2019 03 Trúng
29/11/2019 96 Trúng
28/11/2019 46 Trúng
27/11/2019 79×2 Trúng
26/11/2019 92 Trúng
25/11/2019 24 Trúng
24/11/2019 79 Trúng
23/11/2019 05 Trúng
22/11/2019 45 Trúng
21/11/2019 78 miss
20/11/2019 23 Trúng
19/11/2019 47 Trúng
18/11/2019 51 Trúng
17/11/2019 24 Trúng
16/11/2019 03 Trúng
15/11/2019 46 Trúng
14/11/2019 32×2 Trúng
13/11/2019 45 Trúng
12/11/2019 60 miss
11/11/2019 19×2 Trúng
10/11/2019 10×2 Trúng
09/11/2019 91×2 Trúng
08/11/2019 38 Trúng
07/11/2019 95×2 Trúng
06/11/2019 84×2 Trúng
05/11/2019 98 Trúng
04/11/2019 94 Trúng
03/11/2019 14 miss
02/11/2019 73 Trúng
01/11/2019 92×2 Trúng

DÀN ĐỀ 6 SỐ

DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

Cầu Giàn ĐB 6 Số VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Dàn đề 6 số Chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY GIÀN ĐB 6 SỐ VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2019 24-42-58-85-47-74 win 85
10/12/2019 58-85-53-35-56-65 miss
09/12/2019 39-93-48-84-57-75 miss
08/12/2019 09-90-04-40-79-97 win 40
07/12/2019 23-32-38-83-36-63 win 38
06/12/2019 34-43-03-30-48-84 win 30
05/12/2019 67-76-68-86-69-96 win 67
04/12/2019 69-96-19-91-39-93 win 19
03/12/2019 26-62-46-64-24-42 miss
02/12/2019 66-64-46-11-22-44 miss
01/12/2019 73-44-24-26-87-98 win 87
30/11/2019 17-71-69-96-16-61 win 96
29/11/2019 60-08-40-03-87-64 win 03
28/11/2019 18-81-68-86-23-32 win 32
27/11/2019 49-94-29-92-79-97 miss
26/11/2019 92-52-29-25-02-20 miss
25/11/2019 07-70-02-20-25-52 miss
24/11/2019 97-79-24-42-47-74 win 42
23/11/2019 58-85-35-53-36-63 win 36
22/11/2019 21-12-17-71-26-62 miss
21/11/2019 93-39-29-92-19-91 miss
20/11/2019 19-91-15-51-06-60 win 51
19/11/2019 22-11-24-42-31-16 win 42
18/11/2019 84-48-85-58-86-68 win 84
17/11/2019 29-92-25-52-24-42 miss
16/11/2019 83-38-87-78-68-86 miss
15/11/2019 67-76-68-86-08-80 win 08
14/11/2019 84-48-58-85-57-75 win 56
13/11/2019 18-81-28-82-38-83 win 18
12/11/2019 57-75-05-50-07-70 miss
11/11/2019 16-61-26-62-36-63 win 16
10/11/2019 07-70-05-50-17-71 miss
09/11/2019 17-71-01-10-15-51 miss
08/11/2019 35-53-94-49-29-92 win 92
07/11/2019 14-41-24-42-23-32 win 24
06/11/2019 89-98-28-82-18-81 win 81
05/11/2019 04-40-74-47-09-90 win 90
04/11/2019 56-65-15-51-26-62 miss
03/11/2019 00-11-22-33-44-55 win 11
02/11/2019 91-19-49-94-70-07 win 94
01/11/2019 02-20-09-90-86-68 win 68

DÀN ĐỀ 12 SỐ

 DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

 Cầu Giàn ĐB 12 Số VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Dàn đề 12 Chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

NGÀY GIÀN ĐB 12 SỐ VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2019 24-42-58-85-47-74-79-97-56-65-59-95 win 85
10/12/2019 58-85-53-35-56-65-59-95-52-25-54-45 miss
09/12/2019 39-93-48-84-57-75-69-96-02-20-03-30 miss
08/12/2019 09-90-04-40-79-97-27-72-18-81-29-92 win 40
07/12/2019 72-27-22-77-73-37-23-32-38-83-36-63 win 38
06/12/2019 34-43-03-30-48-84-89-98-45-54-33-66 win 30
05/12/2019 67-76-68-86-69-96-15-51-16-61-17-71 win 67
04/12/2019 69-96-19-91-39-93-57-75-09-90-22-77 win 19
03/12/2019 26-62-46-64-24-42-68-86-06-60-56-65 miss
02/12/2019 66-64-46-11-22-44-55-77-88-48-86-04 miss
01/12/2019 46-64-34-43-18-68-73-44-24-26-87-98 win 87
30/11/2019 74-47-04-40-54-45-17-71-69-96-16-61 win 96
29/11/2019 60-08-40-03-87-64-68-86-74-97-67-90 win 03
28/11/2019 31-13-27-72-36-63-18-81-68-86-23-32 win 32
27/11/2019 49-94-29-92-79-97-59-95-69-96-09-90 miss
26/11/2019 92-52-29-25-02-20-24-22-65-60-44-99 miss
25/11/2019 07-70-02-20-25-52-57-75-04-40-09-90 miss
24/11/2019 97-79-24-42-47-74-29-92-09-90-04-40 win 42
23/11/2019 20-02-03-30-08-80-58-85-35-53-36-63 win 36
22/11/2019 21-12-17-71-26-62-67-76-02-20-58-85 miss
21/11/2019 93-39-29-92-19-91-52-25-57-75-58-85 miss
20/11/2019 19-91-15-51-06-60-68-86-69-96-35-53 win 51
19/11/2019 22-11-24-42-31-16-21-77-36-93-86-73 win 42
18/11/2019 84-48-85-58-86-68-78-87-79-97-71-17 win 84
17/11/2019 29-92-25-52-24-42-79-97-59-95-27-72 miss
16/11/2019 83-38-87-78-68-86-88-33-37-73-39-93 miss
15/11/2019 46-64-69-96-56-65-67-76-68-86-08-80 win 08
14/11/2019 84-48-58-85-57-75-39-93-25-52-37-73 win 58
13/11/2019 18-81-28-82-38-83-48-84-58-85-68-86 win 18
12/11/2019 57-75-05-50-07-70-52-59-15-51-13-31 miss
11/11/2019 16-61-26-62-36-63-46-64-56-65-67-76 win 16
10/11/2019 07-70-05-50-17-71-55-57-87-78-56-65 miss
09/11/2019 17-71-01-10-15-51-07-70-48-84-89-87 miss
08/11/2019 35-53-94-49-29-92-59-95-23-32-39-93 win 92
07/11/2019 14-41-24-42-23-32-28-82-37-73-16-61 win 24
06/11/2019 69-96-39-93-36-63-89-98-28-82-18-81 win 81
05/11/2019 07-70-57-75-54-45-04-40-74-47-09-90 win 90
04/11/2019 56-65-15-51-26-62-78-87-18-81-25-52 miss
03/11/2019 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-12-21 win 11
02/11/2019 91-19-49-94-70-07-17-71-37-73-69-96 win 94
01/11/2019 88-84-48-36-46-85-02-20-09-90-86-68 win 68

XIÊN 3

XIÊN 3 VÍP MIỀN MẮC: 1.000.000VNĐ

 Bạch Thủ XIÊN 3 Siêu Chuẩn , Chính Xác 99.99% Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Xiên 3 chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY XIÊN 3 VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2019 24-42-53 win 3/3
10/12/2019 23-32-94 win 3/3
09/12/2019 27-72-38 win 3/3
08/12/2019 67-69-27 win 2/3
07/12/2019 28(x2)-67-97 win 2/3
06/12/2019 56(x2)-65-59 win 2/3
05/12/2019 78-87-09 win 3/3
04/12/2019 18-81-55 win 1/3
03/12/2019 39-93-75 win 3/3
02/12/2019 59-95-40 miss
01/12/2019 78-87-57 win 3/3
30/11/2019 18-81-03 win 3/3
29/11/2019 13-31-59 win 2/3
28/11/2019 34-43-46 win 3/3
27/11/2019 24-42-57 win 3/3
26/11/2019 928733 win 1/3
25/11/2019 60-24-34 win 1/3
24/11/2019 53-27-79 win 2/3
23/11/2019 05-19-32 win 1/3
22/11/2019 45-58-17 win 2/3
21/11/2019 35-36-41 win 1/3
20/11/2019 49-94-16 miss
19/11/2019 18-81-47 win 3/3
18/11/2019 07-70-92 win 2/3
17/11/2019 24-42-58 win 3/3
16/11/2019 14-41-03 win 2/3
15/11/2019 47-74-61 win 3/3
14/11/2019 01-10-65 win 3/3
13/11/2019 44-46-38 win 1/3
12/11/2019 60-62-17 win 1/3
11/11/2019 19(x2)-39-21 win 3/3
10/11/2019 58-85-47 win 3/3
09/11/2019 23-32-79 miss
08/11/2019 51-07-70 win 1/3
07/11/2019 14-23-54 win 3/3
06/11/2019 23-32-05 win 3/3
05/11/2019 29-98-88 win 3/3
04/11/2019 28-82-41 miss
03/11/2019 14-09-90 win 2/3
02/11/2019 59-95-45 win 3/3
01/11/2019 16-61-68 win 3/3

SONG THỦ LÔ

 SONG THỦ LÔ

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận dc 1 Song thủ lô C.xac Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
 HÔM NAY
11/12/2019 89-98 miss
10/12/2019 64-46 win 64
09/12/2019 79-97 miss
08/12/2019 69-96 win
07/12/2019 49-94 miss
06/12/2019 34-43 win
05/12/2019 78-87 win
04/12/2019 13-31 win
03/12/2019 39-93 win
02/12/2019 04-40 win 04
01/12/2019 89-98 win
30/11/2019 23-32 miss
29/11/2019 45-54 win 45
28/11/2019 34-43 win
27/11/2019 24-42 win
26/11/2019 58-85 win
25/11/2019 50-05 win 50
24/11/2019 24-42 win
23/11/2019 25-52 win
22/11/2019 78-87 win
21/11/2019 05-50 win
20/11/2019 49-94 miss
19/11/2019 18-81 win
18/11/2019 59-95 miss
17/11/2019 67-76 miss
16/11/2019 14-41 win 14
15/11/2019 47-74 win
14/11/2019 46-64 miss
13/11/2019 45-54 win
12/11/2019 36-63 win
11/11/2019 69-96 win
10/11/2019 74-47 win 47
09/11/2019 58-85 win
08/11/2019 03-30 win
07/11/2019 14-41 win 14
06/11/2019 68-86 miss
05/11/2019 92-29 win 29
04/11/2019 49-94 win 94
03/11/2019 09-90 win
02/11/2019 59-95 win
01/11/2019 16-61 win

LÔ KÉP CHUẨN XÁC

 LÔ KÉP MIỀN MẮC

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
✔ Chỉ với 500.000 VNĐ. anh chị sẽ có ngay 1 cặp lô kép c.xác tuyệt đối từ các chuyên gia soi cầu miền bắc. Cam kết sẽ ăn to

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY LÔ KÉP VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2019 44 win
10/12/2019 22 win
09/12/2019 22 win
08/12/2019 66 win
07/12/2019 99×2 win
06/12/2019 66 win
05/12/2019 99 miss
04/12/2019 55 win
03/12/2019 11 win
02/12/2019 66 miss
01/12/2019 33 miss
30/11/2019 00 win
29/11/2019 66 win
28/11/2019 11 win
27/11/2019 22×2 win
26/11/2019 99 win
25/11/2019 11 win
24/11/2019 55 win
23/11/2019 77 win
22/11/2019 88 win
21/11/2019 11 win
20/11/2019 44 win
19/11/2019 33 win
18/11/2019 11 win
17/11/2019 00 win
16/11/2019 33 miss
15/11/2019 00 win
14/11/2019 11 win
13/11/2019 33 miss
12/11/2019 11 miss
11/11/2019 55 win
10/11/2019 33×3 win
09/11/2019 88 win
08/11/2019 33 win
07/11/2019 55 win
06/11/2019 44 win
05/11/2019 88 win
04/11/2019 00 win
03/11/2019 44×2 win
02/11/2019 55 win
01/11/2019 99 miss

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0326.143.852

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY
11/12/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 8 Trúng đầu 5 Đuôi 8
10/12/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 8 miss
09/12/2019 ĐẦU 7 ĐUÔi 3 Trúng đầu 7
08/12/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 0 Trúng đầu 4 Đuôi 0
07/12/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 8 Trúng đầu 3 Đuôi 8
06/12/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 0 Trúng đầu 3 Đuôi 0
05/12/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 7 Trúng đầu 6 Đuôi 7
04/12/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 4 Trúng đầu 1
03/12/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 5 miss
02/12/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 7 Trúng đầu 9 Đuôi 7
01/12/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 7 Trúng đầu 8 Đuôi 7
30/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 6 Trúng đầu 9 Đuôi 6
29/11/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 3 Trúng đầu 0 Đuôi 3
28/11/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 2 Trúng đầu 3 Đuôi 2
27/11/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 5 miss
26/11/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 1 Trúng đầu 3 Đuôi 1
25/11/2019 ĐẦU 6 ĐUÔi 8 Trúng đầu 6 Đuôi 8
24/11/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 2 Trúng đầu 4 Đuôi 2
23/11/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 2 Trúng đầu 3
22/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 2 miss
21/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 5 Trúng đầu 1 Đuôi 5
20/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 1 Trúng đầu 5 Đuôi 1
19/11/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 2 Trúng đầu 4 Đuôi 2
18/11/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 4 Trúng đầu 8 Đuôi 4
17/11/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 5 miss
16/11/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 2 Trúng đầu 8 Đuôi 2
15/11/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 8 Trúng đầu 0 Đuôi 8
14/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 8 Trúng đầu 5 Đuôi 8
13/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 2 Trúng đầu 1
12/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 7 miss
11/11/2019 ĐẦU 5 ĐUÔi 9 miss
10/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 7 Trúng đầu 1
09/11/2019 ĐẦU 0 ĐUÔi 1 Trúng đầu 0
08/11/2019 ĐẦU 3 ĐUÔi 5 miss
07/11/2019 ĐẦU 2 ĐUÔi 4 Trúng đầu 2 Đuôi 4
06/11/2019 ĐẦU 8 ĐUÔi 1 Trúng đầu 8 Đuôi 1
05/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 0 Trúng đầu 9 Đuôi 0
04/11/2019 ĐẦU 4 ĐUÔi 3 Trúng đầu 4 Đuôi 3
03/11/2019 ĐẦU 1 ĐUÔi 1 Trúng đầu 1 Đuôi 1
02/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 1 Trúng đầu 9
01/11/2019 ĐẦU 9 ĐUÔi 0 miss