BẠCH THỦ ĐỀ

 BẠCH THỦ ĐỀ: 1.000.000VNĐ

Siêu Chuẩn , Chính Xác 99,99%  Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99,99 ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn đề 3/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU ĐẶC BIỆT Chính Xác Tuyệt Đối. Chúc anh chị GIÀU TO
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00. 

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 10 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

 AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ


 BẠCH THỦ ĐỀ CỰC VIP

NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ KẾT QUẢ
HÔM NAY
24/06/2019 84 win
23/06/2019 38 miss
22/06/2019 14 miss
21/06/2019 86 win
20/06/2019 32 win
19/06/2019 53 win
18/06/2019 98 win
17/06/2019 24 miss
16/06/2019 33 miss
15/06/2019 09 win
14/06/2019 01 win
13/06/2019 59 win
12/06/2019 98 win
11/06/2019 32 miss
10/06/2019 97 win
09/06/2019 38 win
08/06/2019 75 win
07/06/2019 73 win
06/06/2019 40 win
05/06/2019 98 miss
04/06/2019 86 win
03/06/2019 42 miss
02/06/2019 57 win
01/06/2019 91 win
31/05/2019 05 win
30/05/2019 35 miss
29/05/2019 39 miss
28/05/2019 58 win
27/05/2019 47 win
26/05/2019 94 miss
25/05/2019 41 miss
24/05/2019 94 miss
23/05/2019 83 win
22/05/2019 44 miss
21/05/2019 29 win
20/05/2019 64 win
19/05/2019 55 miss
18/05/2019 49 win
17/05/2019 32 win
16/05/2019 36 win
15/05/2019 35 miss
14/05/2019 39 miss
13/05/2019 68 win
12/05/2019 86 win
11/05/2019 00 win
10/05/2019 36 miss
09/05/2019 52 win
08/05/2019 28 win
07/05/2019 89 miss
06/05/2019 42 win
05/05/2019 00 win
04/05/2019 71 win
03/05/2019 50 win
02/05/2019 38 miss
01/05/2019 56 miss

LÔ BẠCH THỦ

LÔ BẠCH THỦ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

Cầu BTL Siêu VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu Đảm Bảo Chính Xác 99.99% ,1 tuần chúng tôi sẽ ăn lô 6/7 ngày. Nên anh chị theo đều nhé.Các chuyên gia soi cầu từ hội đồng sẽ làm hết sức để gửi đến anh chị SIÊU BẠCH THỦ LÔ Chính Xác Tuyệt Đối
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 card 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY BẠCH THỦ LÔ SIÊU VÍP KẾT QUẢ
 HÔM NAY
24/06/2019 36 Trúng
23/06/2019 52 Trúng
22/06/2019 58 Trúng
21/06/2019 47 Trúng
20/06/2019 52 Trúng
19/06/2019 78 Trúng
18/06/2019 64 miss
17/06/2019 23 Trúng
16/06/2019 28×2 Trúng
15/06/2019 54 Trúng
14/06/2019 36 Trúng
13/06/2019 18 Trúng
12/06/2019 23 Trúng
11/06/2019 57 Trúng
10/06/2019 82 Trúng
09/06/2019 42 miss
08/06/2019 13 Trúng
07/06/2019 86 Trúng
06/06/2019 42 Trúng
05/06/2019 10 Trúng
04/06/2019 06 Trúng
03/06/2019 27 Trúng
02/06/2019 18 Trúng
01/06/2019 36 miss
31/05/2019 67 Trúng
30/05/2019 96 Trúng
29/05/2019 21 Trúng
28/05/2019 73 Trúng
27/05/2019 27 Trúng
26/05/2019 38 Trúng
25/05/2019 60×2 Trúng
24/05/2019 91 miss
23/05/2019 23 miss
22/05/2019 56 miss
21/05/2019 59 Trúng
20/05/2019 34 Trúng
19/05/2019 25 Trúng
18/05/2019 34 Trúng
17/05/2019 12 Trúng
16/05/2019 15 Trúng
15/05/2019 23 Trúng
14/05/2019 76 miss
13/05/2019 21 Trúng
12/05/2019 67 Trúng
11/05/2019 49 Trúng
10/05/2019 12 Trúng
09/05/2019 67 Trúng
08/05/2019 16 Trúng
07/05/2019 19 miss
06/05/2019 31 Trúng
05/05/2019 16 Trúng
04/05/2019 03 Trúng
03/05/2019 24 Trúng
02/05/2019 49 Trúng
01/05/2019 43 Trúng

DÀN ĐỀ 6 SỐ SIÊU CHUẨN

DÀN ĐỀ 6 SỐ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

Cầu Giàn ĐB 6 Số VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Dàn đề 6 số Chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO.
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

✔ Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY GIÀN ĐB 6 SỐ VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY
24/06/2019 84-48-46-64-47-74 win 84
23/06/2019 38-83-32-23-35-53 miss
22/06/2019 14-41-42-24-43-34 miss
21/06/2019 68-86-87-78-88-99 win 86
20/06/2019 30-03-31-13-32-23 win 32
19/06/2019 35-53-36-63-37-73 win 53
18/06/2019 18-81-28-82-89-98 win 98
17/06/2019 24-42-04-40-14-41 miss
16/06/2019 33-44-77-66-12-21 win 77
15/06/2019 07-70-09-90-08-80 win 09
14/06/2019 10-01-20-02-30-03 win 01
13/06/2019 59-95-69-96-79-97 win 59
12/06/2019 89-98-22-66-88-99 win 98
11/06/2019 32-23-34-43-33-88 miss
10/06/2019 67-76-78-87-79-97 win 97
09/06/2019 48-84-83-38-58-85 win 38
08/06/2019 75-57-76-67-78-87 win 75
07/06/2019 27-72-73-37-47-74 win 73
06/06/2019 04-40-14-41-42-24 win 40
05/06/2019 93-39-89-98-91-19 miss
04/06/2019 85-58-86-68-87-78 win 86
03/06/2019 42-24-47-74-43-34 miss
02/06/2019 67-76-57-75-47-74 win 57
01/06/2019 66-86-19-91-29-92 win 91
31/05/2019 05-50-06-60-07-70 win 05
30/05/2019 34-43-25-52-07-70 win 25
29/05/2019 39-93-30-03-32-23 miss
28/05/2019 58-85-24-42-25-52 win 58
27/05/2019 90-09-91-19-29-29 miss
26/05/2019 94-49-95-59-96-69 miss
25/05/2019 40-04-41-14-42-24 miss
24/05/2019 94-49-89-89-59-95 miss
23/05/2019 88-33-28-82-38-83 win 83
22/05/2019 44-99-49-94-00-11 miss
21/05/2019 34-43-25-52-07-70 win 34
20/05/2019 52-25-46-64-59-95 win 64
19/05/2019 55-77-33-88-11-22 miss
18/05/2019 49-94-59-95-69-96 win 49
17/05/2019 84-84-54-45-32-23 win 32
16/05/2019 36-63-86-68-16-61 win 36
15/05/2019 35-53-56-65-37-73 miss
14/05/2019 39-93-89-98-59-95 miss
13/05/2019 17-71-25-52-68-86 win 68
12/05/2019 56-65-34-43-68-86 win 86
11/05/2019 11-99-00-22-79-97 win 00
10/05/2019 63-36-06-60-09-18 miss
09/05/2019 56-65-25-52-06-60 win 52
08/05/2019 09-90-28-82-02-20 win 28
07/05/2019 98-89-92-29-93-39 miss
06/05/2019 24-42-25-52-26-62 win 42
05/05/2019 00-11-22-33-44-55 win 00
04/05/2019 27-72-17-71-37-73 win 71
03/05/2019 15-51-05-50-25-52 win 50
02/05/2019 38-83-58-85-89-98 miss
01/05/2019 56-65-37-73-16-61 miss

DÀN ĐỀ 12 SỐ

 DÀN ĐỀ 12 SỐ MIỀN BẮC: 500.000VNĐ

 Cầu Giàn ĐB 12 Số VIP , Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Dàn đề 12 Chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

 

NGÀY GIÀN ĐB 12 SỐ VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY
24/06/2019 84-48-46-64-47-74-42-24-43-34-44-45 win 84
23/06/2019 38-83-32-23-35-53-36-63-37-73-31-13 miss
22/06/2019 14-41-42-24-43-34-45-54-46-64-04-40 win 04
21/06/2019 68-86-87-78-88-99-83-38-84-48-08-80 win 86
20/06/2019 30-03-31-13-32-23-34-43-36-63-37-73 win 32
19/06/2019 35-53-36-63-37-73-38-83-34-43-39-93 win 53
18/06/2019 83-38-84-48-85-58-18-81-28-82-89-98 win 98
17/06/2019 24-42-04-40-14-41-34-43-46-64-45-54 miss
16/06/2019 33-44-77-66-12-21-34-43-56-65-67-76 win 77
15/06/2019 07-70-09-90-08-80-06-60-05-50-04-40 win 09
14/06/2019 10-01-20-02-30-03-40-04-50-05-60-06 win 01
13/06/2019 59-95-69-96-79-97-89-98-09-90-19-91 win 59
12/06/2019 86-68-63-36-62-26-89-98-22-66-88-99 win 98
11/06/2019 32-23-34-43-33-88-36-63-35-53-37-73 miss
10/06/2019 67-76-78-87-79-97-71-17-72-72-73-37 win 97
09/06/2019 08-80-18-81-28-82-48-84-83-38-58-85 win 38
08/06/2019 75-57-76-67-78-87-70-07-71-17-72-27 win 75
07/06/2019 26-62-29-92-23-32-27-72-73-37-47-74 win 73
06/06/2019 04-40-14-41-42-24-34-43-45-54-46-64 win 40
05/06/2019 93-39-89-98-91-19-92-29-79-97-90-09 miss
04/06/2019 85-58-86-68-87-78-89-98-80-08-81-18 win 86
03/06/2019 42-24-47-74-43-34-40-04-41-14-48-84 miss
02/06/2019 67-76-57-75-47-74-60-06-16-61-26-62 win 57
01/06/2019 16-61-40-04-67-76-66-86-19-91-29-92 win 91
31/05/2019 05-50-06-60-07-70-08-80-09-90-01-10 win 05
30/05/2019 34-43-25-52-07-70-57-75-55-77-02-20 win 25
29/05/2019 39-93-30-03-32-23-34-43-35-53-31-13 miss
28/05/2019 58-85-24-42-25-52-02-20-56-65-18-81 win 58
27/05/2019 17-71-27-72-37-73-57-75-47-74-49-94 win 47
26/05/2019 94-49-95-59-96-69-97-79-98-89-91-19 miss
25/05/2019 40-04-41-14-42-24-43-34-45-54-49-94 miss
24/05/2019 94-49-89-89-59-95-69-96-79-97-19-91 miss
23/05/2019 88-33-22-44-28-82-38-83-08-80-23-32 win 83
22/05/2019 44-99-49-94-00-11-22-33-55-66-77-88 miss
21/05/2019 34-43-25-52-07-70-57-75-55-77-02-20 win 34
20/05/2019 57-75-55-00-44-11-52-25-46-64-59-95 win 64
19/05/2019 55-77-33-88-11-22-44-66-99-00-57-75 miss
18/05/2019 49-94-59-95-69-96-79-97-89-98-09-90 win 49
17/05/2019 78-87-89-98-38-83-84-84-54-45-32-23 win 32
16/05/2019 36-63-86-68-16-61-76-67-69-96-06-26 win 36
15/05/2019 35-53-56-65-37-73-39-93-36-63-32-23 miss
14/05/2019 39-93-89-98-59-95-19-91-29-92-79-97 miss
13/05/2019 57-75-62-26-67-76-17-71-25-52-68-86 win 68
12/05/2019 56-65-34-43-68-86-23-32-12-21-39-93 win 86
11/05/2019 98-89-19-91-49-94-11-99-00-22-79-97 win 00
10/05/2019 63-36-06-60-09-18-54-53-68-59-58-13 miss
09/05/2019 56-65-25-52-06-60-16-61-68-86-33-66 win 52
08/05/2019 09-90-28-82-02-20-49-94-04-40-29-92 win 28
07/05/2019 98-89-92-29-93-39-94-49-95-59-33-99 miss
06/05/2019 24-42-25-52-26-62-27-72-28-82-29-92 win 42
05/05/2019 00-11-22-33-44-55-66-77-88-99-01-10 win 00
04/05/2019 27-72-17-71-37-73-38-83-39-93-03-30 win 71
03/05/2019 15-51-05-50-25-52-35-53-45-54-56-65 win 50
02/05/2019 38-83-58-85-89-98-33-88-08-80-28-82 miss
01/05/2019 56-65-37-73-16-61-93-98-69-90-34-43 miss

XIÊN 3

XIÊN 3 VÍP MIỀN MẮC: 1.000.000VNĐ

 Bạch Thủ XIÊN 3 Siêu Chuẩn , Chính Xác 99.99% Phí Dịch Vụ 1.000.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99.99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận được Xiên 3 chính xác Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30
Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY XIÊN 3 VÍP KẾT QUẢ
HÔM NAY
24/06/2019 13-31-36 win 3/3
23/06/2019 12-21-52 win 3/3
22/06/2019 20-02-35 win 2/3
21/06/2019 47-75-74 win 1/3
20/06/2019 28-82-52 win 3/3
19/06/2019 79-97-15 win 2/3
18/06/2019 47-74-46 win 3/3
17/06/2019 97-32-23 win 2/3
16/06/2019 17-82-28(x2) win 2/3
15/06/2019 45-54-43 win 2/3
14/06/2019 49-94-79 win 3/3
13/06/2019 46-64-22 win 3/3
12/06/2019 49-94-23 win 3/3
11/06/2019 57-75-07 win 3/3
10/06/2019 25-52-82 win 1/3
09/06/2019 49-94-24 win 3/3
08/06/2019 06-60-31 win 2/3
07/06/2019 14-41-68 win 3/3
06/06/2019 15-51-28 win 3/3
05/06/2019 89-98-05 win 1/3
04/06/2019 16-61-60 win 2/3
03/06/2019 03-30-12 win 2/3
02/06/2019 18-81-37 win 3/3
01/06/2019 91-23-66 win 3/3
31/05/2019 67-76-44 win 2/3
30/05/2019 09-90-56 win 2/3
29/05/2019 57-75-21 win 3/3
28/05/2019 67-76-73 win 3/3
27/05/2019 85-58-19 win 1/3
26/05/2019 27-72-38 win 1/3
25/05/2019 45-54-33 win 3/3
24/05/2019 91-19-58 miss
23/05/2019 56-65-38 win 3/3
22/05/2019 19-45-88 win 3/3
21/05/2019 89-98(x3)-59 win 4/3
20/05/2019 29-92-43 miss
19/05/2019 58-85-25 win 3/3
18/05/2019 16-61-36 win 3/3
17/05/2019 05-50-12 win 3/3
16/05/2019 60-46-64 win 1/3
15/05/2019 23-32-41 win 3/3
14/05/2019 50-05-67 win 2/3
13/05/2019 57-75-21 win 3/3
12/05/2019 16-61-68 win 3/3
11/05/2019 94-49-23 win 2/3
10/05/2019 17-71-12 win 3/3
09/05/2019 67-76-27 win 3/3
08/05/2019 89-98-16 win 3/3
07/05/2019 47-74-91 miss
06/05/2019 39-93-81 win 3/3
05/05/2019 17-71-35 win 3/3
04/05/2019 45-67-76 win 2/3
03/05/2019 38-83-24 win 3/3
02/05/2019 18-81-62 win 3/3
01/05/2019 29-92-40 miss

SONG THỦ LÔ

 SONG THỦ LÔ

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ

Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,Anh chị sẽ lập tức nhận dc 1 Song thủ lô C.xac Tuyệt Đối từ hội đồng quay số miền bắc. Đảm Bảo GIÀU TO sau 6h30

✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 9h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )

Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY SONG THỦ LÔ KẾT QUẢ
 HÔM NAY
24/06/2019 13-31 win
23/06/2019 12-21 win
22/06/2019 35-53 win 35
21/06/2019 09-90 win
20/06/2019 28-82 win
19/06/2019 78-87 win
18/06/2019 47-74 win
17/06/2019 78-95 win
16/06/2019 41-51 win
15/06/2019 45-54 win 54
14/06/2019 49-94 win 
13/06/2019 46-64 win 
12/06/2019 49-94 win 
11/06/2019 57-75 win 
10/06/2019 16-61 win 61
09/06/2019 49-94 win
08/06/2019 06-60 win
07/06/2019 14-41 win
06/06/2019 36-63 miss
05/06/2019 05-50 win
04/06/2019 06-60 win 06
03/06/2019 14-41 miss
02/06/2019 05-50 win 50
01/06/2019 19-91 win 91
31/05/2019 57-75 win
30/05/2019 48-84 win 84
29/05/2019 57-75 win
28/05/2019 67-76 win
27/05/2019 27-72 win
26/05/2019 38-83 win 38
25/05/2019 45-54 win
24/05/2019 26-62 win 26
23/05/2019 56-65 win
22/05/2019 91-19 win 19
21/05/2019 59-95 win
20/05/2019 15-51 win
19/05/2019 58-85 win
18/05/2019 36-63 win 36
17/05/2019 50-05 win
16/05/2019 15-51 win 15
15/05/2019 23-32 win
14/05/2019 13-31 win 13
13/05/2019 57-75 win
12/05/2019 68-86 win
11/05/2019 94-49 win 49
10/05/2019 17-71 win
09/05/2019 67-76 win
08/05/2019 79-97 miss
07/05/2019 23-32 win
06/05/2019 18-81 win
05/05/2019 29-92 miss
04/05/2019 45-54 win
03/05/2019 38-83 win
02/05/2019 18-81 win
01/05/2019 29-92 miss

LÔ KÉP CHUẨN XÁC

 LÔ KÉP MIỀN MẮC

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
✔ Chỉ với 500.000 VNĐ. anh chị sẽ có ngay 1 cặp lô kép c.xác tuyệt đối từ các chuyên gia soi cầu miền bắc. Cam kết sẽ ăn to

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

AE LIÊN HỆ PHẦN CHÁT BÊN DƯỚI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

NGÀY LÔ KÉP VIP KẾT QUẢ
HÔM NAY
24/06/2019 44×2 win
23/06/2019 33×2 win
22/06/2019 88 miss
21/06/2019 66 miss
20/06/2019 22 miss
19/06/2019 00 win
18/06/2019 99 win
17/06/2019 00 win
16/06/2019 66 win
15/06/2019 33×2 win
14/06/2019 11 win
13/06/2019 99×2 win
12/06/2019 99 win
11/06/2019 55 win
10/06/2019 11 miss
09/06/2019 33 win
08/06/2019 66 win
07/06/2019 22 miss
06/06/2019 88 miss
05/06/2019 77 win
04/06/2019 00 win
03/06/2019 11 miss
02/06/2019 88 win
01/06/2019 11 win
31/05/2019 77 win
30/05/2019 00 miss
29/05/2019 22 miss
28/05/2019 11 win
27/05/2019 22 win
26/05/2019 88×2 win
25/05/2019 33 win
24/05/2019 33 win
23/05/2019 55 win
22/05/2019 44 win
21/05/2019 22 miss
20/05/2019 44 win
19/05/2019 44×2 win
18/05/2019 66 win
17/05/2019 55 win
16/05/2019 77 miss
15/05/2019 22 miss
14/05/2019 11 miss
13/05/2019 22 win
12/05/2019 66 win
11/05/2019 66 win
10/05/2019 99×2 win
09/05/2019 44 win
08/05/2019 11 win
07/05/2019 44 win
06/05/2019 33 win
05/05/2019 33 win
04/05/2019 77 win
03/05/2019 22×2 win
02/05/2019 99 miss
01/05/2019 88 win

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU- ĐUÔI

Phí dịch vụ: 500.000 VNĐ
Cầu đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác 99,99% ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI đẹp Siêu VIP sẽ hiện ra. Đảm bảo theo em sẽ GIÀU TO hôm nay

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI: 0326.143.852

NGÀY ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
HÔM NAY
24/06/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 Trúng đầu 8 Đuôi 4
23/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 Trúng đầu 9 Đuôi 5
22/06/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
21/06/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 miss
20/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 2 Trúng đầu 3 Đuôi 2
19/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 miss
18/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng đầu 9 Đuôi 8
17/06/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
16/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 miss
15/06/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 4 Trúng đầu 0
14/06/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 2 Trúng đầu 0
13/06/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 Trúng đầu 5 Đuôi 9
12/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 Trúng đầu 9 Đuôi 8
11/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
10/06/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
09/06/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 Trúng đầu 3 Đuôi 8
08/06/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 5 Trúng đầu 7 Đuôi 5
07/06/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 Trúng đầu 7 Đuôi 3
06/06/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 0 Trúng đầu 4 Đuôi 0
05/06/2019 ĐẦU 9 ĐUÔI 8 miss
04/06/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 Trúng đầu 8
03/06/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 miss
02/06/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 7 Trúng Đuôi 7
01/06/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng Đuôi 1
31/05/2019 ĐẦU ĐUÔI 5 Trúng đầu 0 Đuôi 5
30/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng  Đuôi 5
29/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4
28/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 8 Trúng đầu 5 Đuôi 8
27/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 Trúng đầu 4 Đuôi 7
26/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 miss
25/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 3 Trúng đầu 3 Đuôi 3
24/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6 Đuôi 3
23/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 3 Trúng đầu 8 Đuôi 3
22/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng đầu 3 Đuôi 5
21/05/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng Đuôi 4
20/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 4 Trúng đầu 6 Đuôi 4
19/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 Trúng đầu 1 Đuôi 2
18/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 9 Trúng đầu 4 Đuôi 9
17/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 1 Trúng đầu 3
16/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 Trúng đầu 3 Đuôi 6
15/05/2019 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 Trúng đầu 1 Đuôi 9
14/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 Trúng đầu 8
13/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 Trúng đầu 6
12/05/2019 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 Trúng đầu 8 Đuôi 6
11/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 Trúng đầu 0 Đuôi 0
10/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 5 Trúng đầu 3 Đuôi 5
09/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 3 Trúng đầu 5
08/05/2019 ĐẦU 2 ĐUÔI 4 Trúng đầu 2
07/05/2019 ĐẦU 3 ĐUÔI 0 Trúng đầu 3 Đuôi 0
06/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 Trúng đầu 4 Đuôi 2
05/05/2019 ĐẦU 0 ĐUÔI 0 Trúng đầu 0 Đuôi 0
04/05/2019 ĐẦU 7 ĐUÔI 2 Trúng đầu 7
03/05/2019 ĐẦU 5 ĐUÔI 2 Trúng đầu 5
02/05/2019 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 Trúng đầu 6 Đuôi 1
01/05/2019 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 Trúng đầu 4 Đuôi 1